Doamna academician Maria Duca – deținătoare a premiului AȘM în domeniul Biologie şi ecologie

Prin Hotărârea prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 158 din  6 noiembrie 2019, doamnei academician Maria Duca, șef al centrului de Genetică Funcțională a USDC, i s-a decernat premiul AȘM în domeniul Biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”,  pentru rezultatele obţinute în anul 2018.

Ciclul de lucrări fundamentale și aplicative Studii genetico-moleculare aplicate în biotehnologiile moderne de cultivare a florii-soarelui, înaintat la concurs, este consacrat analizei interacțiunii sistemului genetic și fitohormonal în reglarea microsporogenezei, elaborării unui nou concept al fenomenelor de androsterilitate la floarea-soarelui, elucidării particularităților de interacțiune gazdă-parazit în patosistemul Orobanche cumana Wallr. – Helianthus annuus L., relevării unor aspecte biochimice, fiziologice și genetico-moleculare ale mecanismelor de rezistență a culturii la factorii biotici și abiotici, precum și studiului evoluției holoparazitului lupoaia pe teritoriul Republicii Moldova și a variabilității genetice a patogenului și materialului ameliorativ.  

Lucrările prezentate pentru concurs au fost înalt apreciate de către Comisia de evaluare, acumulând punctajul maximal. Premiul pentru rezultatele obținute i-a fost înmânat doamnei academician Maria Duca de către domnul dr. Corneliu Popovici, consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării, în cadrul ședinței festive a comunității academice, dedicate Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Colectivul USDC aduce sincere felicitări doamnei Maria Duca pentru rezultatele valoroase și aprecierea meritată și la justa valoare a aportului Domniei Sale în dezvoltarea științei.