Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante”

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlulIntegrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante elaborată de către studentul-doctorand DASCALESCU Anatoli, la programul de doctorat:  111.02. Ecuații diferențiale, domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat  -  dr. hab. în matematică, conf. univ. COZMA Dumitru.

Data susținerii:  20 decembrie 2019
Ora: 15 00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești 55/4

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

Constantin Gaindric, dr. hab. în informatică, prof. cerc., mem. cor.,                 - președinte
( Institutul de Matematică și Informatică „V. Andrunachevici”)

Mitrofan Ciobanu, dr. hab. în șt. fizico-matematice, prof. univ., acad.              - referent
(Consorțiu academic universitar USDC, Universitatea de Stat din Tiraspol)

Andrei Perjan, dr. hab. în șt. fizico-matematice, prof. univ.                               - referent
(Universitatea de Stat din Moldova)

Victor Orlov, dr. în șt. fizico-matematice, conf. univ.                                         - referent
(Universitatea Tehnică din Moldova)

Dumitru Cozma, dr. hab. în matematică, conf. univ.                                         - membru
(Consorțiu academic universitar USDC, Universitatea de Stat din Tiraspol)

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC  www.usdc.md