Manifestări științifice

Scientific Seminar "Geopolitics of the present conflicts"
02/27/2015
La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat...
Strengthening basic and applied studies at Master's and PhD studies
02/27/2015
Pe parcursul lunii februarie 2015, studenții ciclului I și II, facultatea Științe ale Naturii au participat la o serie de întruniri cu colaboratorii științifici ai Centrului Universitar de Biologie moleculară în scopul relevării importanței cercetării pentru...
Informative seminar "Open-Source Software used for scientific research"
12/22/2014
La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea...
International Scientific Conference "Philosophy and human perspective"
11/20/2014
De cîţiva ani, deja  devenind o tradiţie frumoasă, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM, în colaborare cu Academia  de Ştiinţe a Moldovei, în cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie, organizează Ziua mondială a filosofiei. Ziua mondială a...
Training "From research to commercialization of sunflower hybrids"
06/12/2014
La data de 12 iunie 2014 în incinta Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc training-ul „De la cercetări fundamentale la comercializarea hibrizilor de floarea-soarelui”, organizat de Centrul universitar de Biologie Moleculară, UnAȘM și...
International event „Third International Symposium on Broomrape in Sunflower”
06/07/2014
În perioada 3 – 7 iunie, 2014 și-a desfășurat lucrările manifestarea internatională „Third International Symposium on Broomrape in Sunflower”, care a avut loc la Universitatea din Cordoba, Spania, și a fost organizată de Organizația spaniolă a florii-...
International Scientific Symposium "Conservation of plant diversity", IIId Edition
05/22/2014
În perioada 22-24 mai 2014, Grădina Botanică (Institut) și Universitatea AȘM, în colaborare cu Ministerul Mediului al RM, Agenția „Moldsilva”, Centrul Regional de Mediu și rețeaua „Casa Curată” sub patronajul Academiei de Științe a Moldovei și Secției Științe...
International Scientific Conference of students and master "The future belongs to us",...
04/10/2014
La 10 aprilie 2014 a avut loc ediția a IV-a Conferinței Științifice Internaționale a Studenților și Masteranzilor„Viitorul ne aparține”,  organizată de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. Evenimentul, care a reunit peste o sută de...
International Conference of PhD Students - for interdisciplinarity and synthesis
03/10/2014
La 10 martie 2014 a avut loc prima ediție a Conferinței Științifice Internaționale a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, organizată de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare...
UnASM contribute to the expansion of EURAXESS network in Moldova
02/14/2014
La data de 14 februarie 2014, reprezentanții Universității Academiei de Științe a Moldovei au participat la ședința de lucru, organizată de Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei în cadrul proiectului MoNetAxess ,,Configurarea...

Pages