Manifestări științifice

Republican Scientific Conference "Ecological Chemistry and Chemical Risk estimation"
02/07/2013
La 7 februarie 2013, cadrele didactice, masteranzii şi studenţii facultății Științe exacte, catedra Fizică şi Chimie au participat la Conferința Științifică Republicană  Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic, ediţia a XII-a la care au fost puse...
Student Scientific Conference "Science Paradigms", Part I, Fourth Edition
12/15/2012
A IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 15 decembrie 2012, în Sala Senatului a UnAŞM, conform programului. Invitaţii de onoare ai Conferinţei au fost: Maria DUCA...
International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective", Tenth Edition
11/15/2012
Facultatea ştiinţe Socioumanistice din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Asociaţia pentru Filosofie din Moldova şi Biblioteca ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, a...
Student Scientific Conference "Science Paradigms", Edition III
05/18/2012
La 18.05.2012 în Sala Senatului a UnAŞM s-a desfăşurat a III-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti „Paradigmele Ştiinţei”. La conferinta au participat 72 persoane, studenţi ai UnAŞM. Dincolo de discursurile de inaugurare, ţinute de oaspeţii de...
Scientific Conference of students and masters ”Future Starts Now”, Edition II
04/27/2012
Cea de-a doua ediţie a conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum” a fost organizată în ziua de 27 aprilie 2012, unde au participat 143 persoane. Lucrările au fost prezentate în cadrul următoarelor 7 secţii: Biologie...
International Scientific Conference of PhD students and young researchers "Contemporary Trends...
04/12/2012
La data de 12 aprilie 2012 în incinta UnAŞM, s-au desfăşurat lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători sub genericul „Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova...
Scientific Conference "Cooperation and Networking of Universities and Research Institutes „...
10/06/2011
  Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţional al RM şi Humboldt Club Moldova au organizat în perioada 6 – 9 Octombrie 2011 un forum ştiinţific interdisciplinar...
The International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower
08/25/2011
În perioada 25 - 27 august, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu International Sunflower Association (ISA, France), a organizat manifestarea ştiinţifică „International Symposium on Broomrape (Orobanche cumana) in Sunflower”....
Student Scientific Conference "Academicians of ASM"
05/13/2011
La data de 13 mai 2011 în cadrul UnAŞM şi-a desfăşurat activitatea conferinţa ştiinţifică studenţească „Academicieni ai AŞM” organizată de facultatea Ştiinţe Socioumanistice.  La eveniment au participat studenţii anului I ai facultăţii care au...
Scientific Conference of students and masters ”The future starts now”, First edition
04/19/2011
La 19 aprilie 2011, în cadrul UnAŞM s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum”, ediţia I. Lucrările au fost prezentate şi publicate în cadrul a cinci secţii: Biologie Ştiinţe ale mediului...

Pages