Manifestări științifice

IX International Congress of the Scientific Society of Geneticists and Breeders of Moldova
10/22/2010
Societatea Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, în comun cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat în perioada 21 - 22 octombrie 2010 cel de al IX-lea Congres Naţional cu participare internaţională....
Student Scientific Conference "Nobel Price Laureates"
05/15/2010
Pe data de 15 mai 2010 în cadrul UnAŞM a avut loc conferinţa ştiinţifică studenţească „Laureaţi ai Premiului Nobel”. Sesiunea de comunicari a fost, prin tradiţie, predestinată studenţilor anului I, licenţă, din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe...

Pages