Manifestări științifice

Scientific Conference "The success of young people in future projects", first edition
12/26/2013
Joi, 26 decembrie  2013 a avut loc Conferinţa ştiinţifică Succesul tinerilor prin proiecte de viitor, ediţia I, organizată de Catedra Limbi şi literaturi. La eveniment au participat masteranzii UnAŞM de la specialităţile Ştiinţe Exacte, Ştiinţe...
Conference of first year students "Science paradigms", Fifth edition.
12/14/2013
Sâmbătă, 14 decembrie 2013, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala Senatului, s-a desfăşurat Conferinţa studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a cincea ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin...
Training “Bioinformatical Tools in Research”
12/07/2013
Bioinformatica reprezintă o direcţie ştiinţifică nouă, interdisciplinară, cu o evoluţie ascendentă catalizată de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi realizările în domeniul biologiei moleculare din ultimile decenii. În Republica Moldova...
International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective"
11/07/2013
Frumoasa tradiţie ce s-a încetăţenit în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe de a colabora cu alte centre de cercetare ştiinţifică a demonstrat odată în plus necesitatea şi importanţa organizării acestor manifestări ştiinţifice. Facultatea Ştiinţe...
The Third National Symposium with international participation "Advanced Biotechnologies -...
10/24/2013
În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au organizat al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “...
Scientific Conference „Knowledge Society: mutual influence and interference of science and society...
09/13/2013
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Asociaţia Societăţii Tehnico-ştiinţifice a RM şi Humboldt Club Moldova au organizat în perioada 13 –...
Summer School in Molecular Genetics
07/15/2013
În perioada 15 - 22 iulie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Centrul Universitar Biologie Moleculară şi Catedra de Biologie), în colaborare cu Carolinska Institutet, Suedia au organizat Şcoala de vară în Genetică Moleculară....
International Scientific Conference of PhD students and young researchers "Contemporary trends...
05/30/2013
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Universitatea AŞM în colaborare cu: Universitatea Naţională din Odesa ”I. I. Mecinikov”, Ucraina şi Universitatea Naţională de Drept, Acadmia de Ştiinţe, Kiev, Ucraina a organizat...
Conference of first year students ”Science paradigms”, Fourth Edition
05/15/2013
Miercuri, 15 mai 2013, la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat a doua parte aconferinţei studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a patra ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi...
Scientific Conference of undergraduate and graduate students "The future belongs to us",...
04/26/2013
Vineri, 26 aprilie 2013, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat ConferinţaŞtiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor,cu genericul „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a III-a.  La eveniment au participat 142 studenţi şi masteranzi din...

Pages