International Conference of PhD Students - for interdisciplinarity and synthesis

La 10 martie 2014 a avut loc prima ediție a Conferinței Științifice Internaționale a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, organizată de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu institutele de cercetare din cadrul AȘM.
Evenimentul, care a reunit peste o sută de doctoranzi din Republica Moldova și din străinătate, a avut drept scop crearea și instituționalizarea unei platforme de comunicare, schimb de idei, concepții științifice și a rezultatelor cercetărilor obținute de participanți în vederea promovării principiilor științei moderne precum interdisciplinaritate, sistematizare și sinteză. 
În acest context, lucrările Conferinței Științifice Internaționale au fost divizate în două sesiuni. În prima jumătate a zilei a avut loc sesiunea plenară, în cadrul căreia au fost audiate 9 rapoarte fiind abordate aspecte generale ale cunoașterii științifice, perspective și direcții de aplicare reciprocă, a rezultatelor și metodelor avansate din diferite sfere de cercetare. În a doua jumătate a zilei a avut loc sesiunea de postere și atelierele de lucru pe secții pentru fiecare domeniul aparte, în cadrul cărora participanții au avut posibilitatea de a prezenta și aborda problematică concretă, legată de obiectele specifice de cercetare.
La manifestare au participat președintele interimar al AȘM, acad. Ion Tighineanu, rector al UnAȘM acad. Maria Duca, dr. Nicolae Stratan, șef Direcția politici în sfera științei și inovării AȘM, directori ai institutelor de cercetare, conducători de doctorat.
Tezele participanților au fost editate în culegerea materialelor științifice ale Conferinței.