Informative seminar "Open-Source Software used for scientific research"

La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Principalele subiecte ale seminarului au fost tipurile de programe Open-Source utilizate pentru activitatea de cercetare științifică. Aplicațiile prezentate permit acces gratuit utilizatorilor și pot fi utilizate de fiecare cercetător sau organizație, pe orice tip de sistem de calcul, pentru diverse forme de activitate.
Discuțiile interactive și exemplele practice au creat o viziune mai clară asupra posibilităților de gestionare a datelor obținute în urma cercetărilor științifice, fiind prezentate instrumente importante în planificarea acestui proces.
Pentru feedback participanților le-a fost propus un chestionar on-line referitor la problemele de gestionare a datelor, subiect discutat cu mare interes în cadrul seminarului. Participanții s-au arătat încantați și entuziasmați de tematică şi de informaţia oferită, fiind mulțumiți atît de seminarul, care a fost de înaltă calitate, cât și de atmosfera prietenească și antrenantă.