Conferinţe, seminare, lecţii publice

Conferinţa ştiinţifică ”Succesul tinerilor prin proiecte de viitor”, ediţia I
12/26/2013
Joi, 26 decembrie  2013 a avut loc Conferinţa ştiinţifică Succesul tinerilor prin proiecte de viitor, ediţia I, organizată de Catedra Limbi şi literaturi. La eveniment au participat masteranzii UnAŞM de la specialităţile Ştiinţe Exacte, Ştiinţe...
Conferinţa studenţilor anului I, "Paradigmele ştiinţei", Ediţia a V-a.
12/14/2013
Sâmbătă, 14 decembrie 2013, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala Senatului, s-a desfăşurat Conferinţa studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a cincea ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin...
Training “Instrumente bioinformatice în cercetare”
12/07/2013
Bioinformatica reprezintă o direcţie ştiinţifică nouă, interdisciplinară, cu o evoluţie ascendentă catalizată de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi realizările în domeniul biologiei moleculare din ultimile decenii. În Republica Moldova...
Training "Metode de bază în biologia moleculară"
12/05/2013
În cadrul instruirii continue a colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe data 5 – 6 decembrie s-a desfăşurat training-ul "METODE DE BAZĂ ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ". Manifestarea ştiinţifică a fost...
Training “Tendinţe contemporane în metodologia didactică”
11/28/2013
Joi, 28 noiembrie, ora 14.30 în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. ...
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Filosofia şi perspectiva umană”
11/07/2013
Frumoasa tradiţie ce s-a încetăţenit în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe de a colabora cu alte centre de cercetare ştiinţifică a demonstrat odată în plus necesitatea şi importanţa organizării acestor manifestări ştiinţifice. Facultatea Ştiinţe...
Conferinţa Ştiinţifică „A. Camus în contextul filosofiei contemporane”, consacrată aniversării de...
11/07/2013
În data de 7 noiembrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” s-au desfăşurat lucrările Conferinţei ştiinţifice „Albert Camus în contextul filosofiei contemporane”, consacrată aniversării de 100 de ani de la naşterea filosofului....
Training „Modalităţi de prezentare a datelor în programul Prezi”
11/06/2013
La 6 noiembrie 2013, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un training cu genericul „Modalităţi de prezentare a datelor în programul Prezi”, prezentat de către drd. Duca Daniela. La training a fost prezent rectorul...
Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “Biotehnologii avansate – realizări şi...
10/24/2013
În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au organizat al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “...
Training "Tehnici de analiză moleculară"
09/17/2013
În perioada 17 - 20 septembrie 2013 a avut loc atelierul de instruire  “TEHNICI DE ANALIZĂ  MOLECULARĂ” organizat în cadrul Laboratorului Genomică, Centrul Universitar Biologie Moleculară. Sesiunea a fost inaugurată printr-un cuvînt de salut,...

Pagini