Conferinţe, seminare, lecţii publice

Seminar informativ privind Tehnologiile informaţionale în procesul didactic
03/14/2015
La solicitarea colectivului didactic al Liceului de Creativitate şi Inventică „PROMETEU - PRIM”, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat la 14 martie 2015 un seminar informativ privind Platforma educaţională UnAŞM (e-learning), cu tematica...
Colocviumul ştiinţific studenţesc „Creaţia lui Grigore Vieru într-o lectură actualizată a tinerilor...
03/11/2015
Pe data de 11 martie 2015, ora 13.00, în Sala Senatului, a avut loc un eveniment semnificativ pentru  studenţii de la Facultatea Ştiinţe Socioumanistice de la UnAŞM şi anume Colocviumul ştiinţific studenţesc  cu genericul „Creaţia lui Grigore Vieru...
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării...
03/10/2015
La 10 martie 2015 a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", organizată de Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu şcolile...
Seminarul Informativ „Tehnici de căutare a unui loc de muncă”
03/04/2015
Studenții din a. II și III, Licență și a. I și II, Masterat au avut oportunitatea să participe la un seminar instructiv-informativ pe data de 4 martie 2015 organizat în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Seminarul „...
Consolidarea studiilor fundamentale si aplicative la masterat și doctorat
02/27/2015
Pe parcursul lunii februarie 2015, studenții ciclului I și II, facultatea Științe ale Naturii au participat la o serie de întruniri cu colaboratorii științifici ai Centrului Universitar de Biologie moleculară în scopul relevării importanței cercetării pentru...
Seminarul științific ”Geopolitica conflictelor actuale”
02/27/2015
La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat...
Prelegerea publică “Verb forms and verb tenses”, susţinută de Nicholas Huzieff
02/25/2015
Pe data de 25 februarie 2015, în incinta Universității Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tema Verb Forms and Verb Tenses, susținută de Nicholas HUZIEFF, English Language Fellow at US Department of State. În cadrul acestei ore...
Scriitorul din vizor - Maria Şleahtiţchi
02/23/2015
Pe data de 23 februarie 2015, în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc şedinţa cercului literar-lingvistic cu  genericul: Scriitorul din vizor - Maria Şleahtiţchi, poet, critic literar și conferenţiar universitar....
Ședința Clubului Filosofic cu genericul ”Conceptul de claritate”
02/19/2015
La 19 februarie 2015, în incinta Facultății Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prima ședință comună a Clubului de filosofie al UnAȘM și a Cercului filosofic al Universității de Stat din Moldova. Conform...
Seminar informativ "Programe Open-Source utilizate pentru activitatea de cercetare științifică...
12/22/2014
La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea...

Pagini