Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția a IV

La 10 martie 2015 a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", organizată de Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu şcolile doctorale din cadrul Clusterului educațional – ştiinţific UnivER – SCIENCE.
Semnificația evenimentului constă în faptul, că este prima conferință organizată în cadrul celor opt școli doctorale, care au fost constituite prin Hotărîrea CSȘDT nr.210 din 25.09.14.
Evenimentul a reunit peste 150 de tineri cercetători: 105 doctoranzi reprezintă  Școlile doctorale ale  AȘM, 35 -  instituțiile de învățămînt superior din țară (USM, UTM, ASEM, ULIM, UST, AMAP), 17 participanți - instituțiile din străinătate (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, Instituțiile din  Slovenia, Polonia, Belarus).
Conferinţa a avut drept scop crearea şi instituţionalizarea unei platforme de comunicare, schimb de idei, concepţii ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor obţinute de participanţi în vederea promovării principiilor ştiinţei moderne, precum interdisciplinaritate, sistematizare şi sinteză.
În acest context, lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale au fost divizate în două sesiuni. Prima fiind sesiunea plenară, în cadrul căreia au fost audiate 10 rapoarte cu aspecte generale ale cunoaşterii ştiinţifice, perspective şi direcţii de aplicare reciprocă a rezultatelor şi metodelor avansate din diferite sfere de cercetare. A doua fiind sesiunea de postere şi ateliere de lucru pe şcoli doctorale pentru fiecare domeniu aparte, în cadrul cărora participanţii au avut posibilitatea de a prezenta şi aborda problematica concretă, legată de obiectele specifice de cercetare.
La manifestare au participat: preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, prim-vicepreşedinte al AŞM, acad. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, mem. cor. Ion Guceac, preşedintele Sfatului Academicienilor, acad. Teodor Furdui, directorii şi secretarii ştiinţifici ai şcolilor doctorale, directorii institutelor de cercetare, conducătorii de doctorat.

Materialele Conferinţei au fost editate în culegerea de teze ‘Tendinţe contemporane ale dezvoltarii stiintei: viziuni ale tinerilor cercetători’

Şef Secție școli doctorale și formare continuă
Claudia Oltu