Conferinţe, seminare, lecţii publice

Conferinţa ştiinţifică ”Iulian Filip la 65 de ani”
01/31/2013
La data de 31 ianuarie 2013, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM ”A. Lupan”, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică Iulian Filip la 65 de ani, la care au participat studenţii anului I, II şi III ai  facultăţii Ştiinţe socioumanistice....
Seminar ”Drepturile de autor”
12/25/2012
La  25 decembrie 2012, la UnASM s-a desfăsurat  seminarul   Drepturile de autor. Realități și perspective, organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.  Subiectele abordate au...
Conferinţa ştiinţifică studenţească „Paradigmele Ştiinţei”, partea I, ediţia a IV-a
12/15/2012
A IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 15 decembrie 2012, în Sala Senatului a UnAŞM, conform programului. Invitaţii de onoare ai Conferinţei au fost: Maria DUCA...
Prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în...
12/06/2012
La data de 6 decembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în proiecte de cercetare, activităţi extracurriculare,...
Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională "Filosofia şi perspectiva umană"
11/15/2012
Facultatea ştiinţe Socioumanistice din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Asociaţia pentru Filosofie din Moldova şi Biblioteca ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, a...
Seminar privind regulamentul de activitate a studenţilor UnAŞM
09/10/2012
La data de 10 septembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-au organizat seminare de informare a studenţilor privind regulamentul de activitate a studenţilor UnAŞM, organizarea studiilor de învăţămînt...
Conferinţa ştiinţifică studenţească „Paradigmele Ştiinţei”, Ediţia III
05/18/2012
La 18.05.2012 în Sala Senatului a UnAŞM s-a desfăşurat a III-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti „Paradigmele Ştiinţei”. La conferinta au participat 72 persoane, studenţi ai UnAŞM. Dincolo de discursurile de inaugurare, ţinute de oaspeţii de...
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum”, Ediţia.II
04/27/2012
Cea de-a doua ediţie a conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum” a fost organizată în ziua de 27 aprilie 2012, unde au participat 143 persoane. Lucrările au fost prezentate în cadrul următoarelor 7 secţii: Biologie...
Ziua Drapelului de Stat
04/27/2012
La 27 aprilie, 2012, în Republica Moldova a fost sărbătorită Ziua Drapelului de Stat. În contextul acestui eveniment,  la UnAŞM,   a fost organizată lecţia publică  cu genericul „Steagul – mândria neamului”. Invitat de onoare -doctor...
Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor şi tinerilor cercetători „Tendinţe...
04/12/2012
La data de 12 aprilie 2012 în incinta UnAŞM, s-au desfăşurat lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători sub genericul „Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova...

Pagini