Conferinţe, seminare, lecţii publice

AVIZ! Lecţia publică “Introduction to molecular magnetism”
12/06/2016
Joi, 8 decembrie 2016, la ora 15:00, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (sala 18, et. II, str. Academiei 3/2), va avea loc lecţia publică a profesorului asistent, dr. Olaf Stefańczyk, Departamentul de Chimie, Universitatea din Tokyo...
AVIZ! Lecţia publică “Advanced kinetic methods for the study of heterogeneous processes in biomass”
12/06/2016
Joi, 16 decembrie 2016, la ora 14:00, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (sala 18, et. II, str. Academiei 3/2), va avea loc lecţia publică a domnului CS II dr. Andrei Rotaru, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi...
Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională Biodiversitatea în contextul schimbărilor...
11/25/2016
În data de 25 noiembrie 2016 sub egida Facultății de Științe ale Naturii a UnAŞM şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare international “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE". În organizarea Conferinței Științifice au...
Aviz! Training „Cercetare avansată, accesibilă pentru toți cercetătorii”
11/23/2016
În atenția  doctoranzilor, tinerilor cercetători din cadrul institutelor științifice AȘM și masteranzilor, în perioada 15-29 decembrie 2016,  se va desfășura trainingul „ Cercetare avansată, accesibilă pentru toți cercetătorii”. Evenimentul este...
Săptamâna filosofiei la UnAȘM
11/20/2016
Dat fiind celebrarea anuală a Zilei Mondiale a Filosofiei în cea de-a treia joie a lunii noiembrie, în perioada 14-20 noiembrie, în cadrul Facultății Științe Socioumanistice a fost organizată Săptămâna filosofiei. Cu acest prilej, în cadrul facultății au fost...
Aviz! Trainingul Erasmus+ „Bunele practici în supervizarea doctoranzilor”
11/18/2016
În atenția persoanelor responsabile de studiile de doctorat, cercetare științifică, directorilor școlilor doctorale, conducătorilor de doctorat și doctoranzilor! Oficiul National Erasmus+ invită la trainingul „Bunele practici în supervizarea doctoranzilor/...
Lecţia publică ”Looking through chemistry windows the nanoworld of materials”
11/17/2016
Joi, 17 noiembrie 2016, la ora 13:00, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (sala 18, et. II, str. Academiei 3/2), a avut loc lecţia publică a dr. Oana PAŞCU (Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei şi Centrul...
Conferința științifică “Filosofia și perspectiva umană”
11/17/2016
La data de 17 noiembrie 2016 și-a desfășurat lucrările a celei dea XIV-a ediție a conferinței științifice „Filosofia și perspectiva umană”. Acesta este un eveniment organizat anual de către Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu facultatea Științe...
Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI în vizită la UnAȘM
11/16/2016
La 16 noiembrie, în preajma Zilei Internaționale a Studenților, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost vizitată de Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI, Ambasadorul Republicii Cehe la Chișinău. Înaltul oaspete a participat la Ședința Festivă dedicată...
Ședința cercului arta oratorică
10/26/2016
Un obiectiv major al activității studenților în cadrul cercului-atelier de retorică și artă a comunicării, monitorizat de doctor conferențiar Tamara Cristei, catedra Limbi și Literaturi, facultatea Științe Socioumanistice, este dobândirea abilităților...

Pagini