Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI în vizită la UnAȘM

La 16 noiembrie, în preajma Zilei Internaționale a Studenților, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost vizitată de Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI, Ambasadorul Republicii Cehe la Chișinău.

Înaltul oaspete a participat la Ședința Festivă dedicată Zilei Internaționale a Studenților organizată în cadrul UnAȘM, la care au fost prezenți și domnii Ion GUCEAC, membrul corespondent al AȘM, vicepreședinte AȘM, Victor ȚVIRCUN, doctor habilitat, coordonatorul Secției de Științe Umaniste și Arte al AȘM, prorectorii, decanii, șefii de catedră, studenții, masteranzii, doctoranzii din cadrul UnAȘM, precum și elevi de la Liceul Academiei de Științe a Moldovei.

În cuvântul de deschidere Rectorul UnAȘM, doamna academician Maria DUCA, a vorbit despre importanța extinderii relațiilor bilaterale moldo-cehe în domeniul științei și educație, a diversificării proiectelor de colaborare inițiate dintre universitatea noastră și instituțiile de profil din Cehia în domeniul managementului educațional, al instruirii şi al cercetării. De asemenea, doamna academician Maria DUCA a subliniat oportunitatea inițierii unor oferte de comunicare cu studenții, profesorii, instituțiile și centrele științifice similare din Cehia.

La rândul său, Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI, a vorbit despre istoria mișcării studențești din Cehia si tradiţiile acestora de a sărbători Ziua Internatională a studenţilor. De asemenea, evidențiind unele aspecte ale programelor de instruire universitară în instituțiile din Republica Cehă, Domnia Sa a reiterat ideea elaborării unor posibilități de mobilitate academică a studenților și cadrelor didactice din UnAȘM și colegii cehi. Domnul Ambasador le-a vorbit studenților și despre rolul participării active a tineretului ceh la viața socială, în procesul politic şi economic fapt, ce a contribuit esenţial la asigurarea dezvoltării economice durabile a Cehiei în spaţiul European.

Cu un cuvânt de salut adresat studenților a venit și vicepreședintele AȘM, domnul m. c. Ion GUCEAC. Domnia Sa a vorbit despre istoricul zilei de 17 noiembrie consemnat prin manifestațiile anticomuniste ale studenților cehi din 1989 care au marcat începutul ''Revoluției de catifea'' din Cehoslovacia. În această ordine de idei, domnul vicepreședinte a AȘM a vorbit despre poziția civică a studenților, despre rolul pozitiv al acestora în transformările democratice în societățile contemporane.

Din numele studenților și masteranzilor un cuvânt de gratitudine și o adresare de salut înaltului oaspete a adus masteranda anului II Carolina CUZAN,program de masterat Lingvistica contrastivă în context multilingv.

Programul festivității s-a finalizat cu intonarea imnului studenților ”Gaudeamus Igitur” și realizarea unei poze de protocol comună a participanţilor la Şedinţa festivă consacrată Zilei Internaţionale a Studenţilor. De asemenea, Excelenţa Sa a plantat un arbore pe „Aleea Teilor” din Campusul UnAȘM.

Vizita domnului Ambasador Zdeněk KREJCI s-a încheiat cu o excursie prin sălile de studiu și laboratoarele Universității, fiind ghidat de Rectorul UnAȘM doamna academician Maria DUCA, precum și desfășurarea unor negocieri bilaterale în domeniul vizat

Secția Relații Internaționale și Informatizare