Modulul psiho-pedagogic

Pentru a oferi absolvenţilor posibilitatea de a se încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de cadru didactic, USDC propune, adiţional instruirii prin cercetare,  curricula la modulul de formare psiho-pedagogică în volum de 60 de credite (30 credite pentru formarea teoretică şi 30 credite pentru un stagiu obligatoriu de practică).

În cadrul proiectului internaţional TEMPUS Student Active Learning in Science (SALiS) pentru prima dată în Republica Moldova a fost elaborat programul analitic al cursului de lecţii SALiS. Scopul acestuia constă în dezvoltarea abilităţilor pedagogice necesare studentului pentru  a identifica modalităţi eficiente de transmitere a cunoştinţelor cu utilizarea minimă a resurselor materiale, uşor accesibile în gimnazii şi licee.
Evaluarea competenţelor didactice formate (stagiu de practică pedagogică) este realizată în cadrul activităţilor desfăşurate la USDC  şi Liceul Republican ”Aristotel”.
Informaţia privind realizarea modulului psiho-pedagogie se include în Suplimentul la diplomă.

Curriculum la modulul de formare pshiho-pedagogică