Conferinţe, seminare, lecţii publice

Round Table "Cancer can be overcome"
01/28/2014
La data de 28 ianuarie 2014, studenții Universității Academiei de Științe ai Moldovei, au participat la desfășurarea  mesei rotunde cu genericul Cancerul poate fi depășit, organizat de către  dna doctor habilitat Valentina Stratan, șeful...
Roundtable: "Youth in promoting cultural values"
01/23/2014
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice a UnAŞM, în colaborarea cu Biblioteca  Ştiinţifică Centrală „A.Lupan” a organizat masa rotundă: „Tinerii ca promatori ai valorilor culturii” Activitatea a avut loc la 23 ianuarie 2014, Ora 11.30 în incinta...
Scientific Conference "The success of young people in future projects", first edition
12/26/2013
Joi, 26 decembrie  2013 a avut loc Conferinţa ştiinţifică Succesul tinerilor prin proiecte de viitor, ediţia I, organizată de Catedra Limbi şi literaturi. La eveniment au participat masteranzii UnAŞM de la specialităţile Ştiinţe Exacte, Ştiinţe...
Conference of first year students "Science paradigms", Fifth edition.
12/14/2013
Sâmbătă, 14 decembrie 2013, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala Senatului, s-a desfăşurat Conferinţa studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a cincea ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin...
Training “Bioinformatical Tools in Research”
12/07/2013
Bioinformatica reprezintă o direcţie ştiinţifică nouă, interdisciplinară, cu o evoluţie ascendentă catalizată de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi realizările în domeniul biologiei moleculare din ultimile decenii. În Republica Moldova...
Training "Basic Methods in Molecular Biology"
12/05/2013
În cadrul instruirii continue a colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe data 5 – 6 decembrie s-a desfăşurat training-ul "METODE DE BAZĂ ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ". Manifestarea ştiinţifică a fost...
Training “Contemporary trends in teaching methodology”
11/28/2013
Joi, 28 noiembrie, ora 14.30 în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. ...
International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective"
11/07/2013
Frumoasa tradiţie ce s-a încetăţenit în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe de a colabora cu alte centre de cercetare ştiinţifică a demonstrat odată în plus necesitatea şi importanţa organizării acestor manifestări ştiinţifice. Facultatea Ştiinţe...
Scientific Conference "A. Camus in the context of contemporary philosophy ", dedicated to...
11/07/2013
În data de 7 noiembrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” s-au desfăşurat lucrările Conferinţei ştiinţifice „Albert Camus în contextul filosofiei contemporane”, consacrată aniversării de 100 de ani de la naşterea filosofului....
Training „Methods of data presentation in software Prezi”
11/06/2013
La 6 noiembrie 2013, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un training cu genericul „Modalităţi de prezentare a datelor în programul Prezi”, prezentat de către drd. Duca Daniela. La training a fost prezent rectorul...

Pages