Training „Methods of data presentation in software Prezi”

La 6 noiembrie 2013, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un training cu genericul „Modalităţi de prezentare a datelor în programul Prezi”, prezentat de către drd. Duca DanielaLa training a fost prezent rectorul UnAŞM acad. Maria Duca, care a subliniat importanţa cunoaşterii unei noi modalităţi de prezentare şi expunere a datelor, deoarece prezentarea unui proiect reprezintă o provocare pentru oricare dintre noi, fie că suntem elevi, studenţi, angajaţi sau chiar manageri, ajutând publicul să-şi formeze o imagine de ansamblu.

În cadrul training-ului drd. Daniela Duca a prezentat programul Prezi – care este o aplicaţie web prin intermediul căreia este posibilă conceperea prezentării mult mai atractive şi mai convingătoare decât cele realizate în Microsoft PowerPoint.

La acest eveniment au participat 25 de persoane din diferite domenii şi instituţii cum ar fi: Maria Duca – rectorul UnAŞM, dr. Vitalie Boian – şeful direcţiei finanţe şi contabilitate a AŞM, Iurie Cristea – directorul liceului AŞM, Igor Serotilă – consilierul Preşedintelui AŞM, cercetători ştiinţifici ai Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutului de Chimie, UnAŞM, studenţi şi masteranzi.

Conducerea UnAŞM exprimă sincere mulţumiri domnişoarei Daniela Duca pentru training-ul organizat.