Conferinţe, seminare, lecţii publice

Scientific Conference of students and masters ”Future Starts Now”, Edition II
04/27/2012
Cea de-a doua ediţie a conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum” a fost organizată în ziua de 27 aprilie 2012, unde au participat 143 persoane. Lucrările au fost prezentate în cadrul următoarelor 7 secţii: Biologie...
International Scientific Conference of PhD students and young researchers "Contemporary Trends...
04/12/2012
La data de 12 aprilie 2012 în incinta UnAŞM, s-au desfăşurat lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători sub genericul „Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova...
Conference entitled "Impact of Union of Principates"
01/12/2012
Marţi, 24 ianuarie, ora 10:00 (str. 31 August 121-A) a avut loc conferinţa cu genericul “Impactul Unirii Principatelor”,  organizată  de către Muzeul  Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.  
Student Scientific Conference "Academicians of ASM"
05/13/2011
La data de 13 mai 2011 în cadrul UnAŞM şi-a desfăşurat activitatea conferinţa ştiinţifică studenţească „Academicieni ai AŞM” organizată de facultatea Ştiinţe Socioumanistice.  La eveniment au participat studenţii anului I ai facultăţii care au...
Scientific Conference of students and masters ”The future starts now”, First edition
04/19/2011
La 19 aprilie 2011, în cadrul UnAŞM s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum”, ediţia I. Lucrările au fost prezentate şi publicate în cadrul a cinci secţii: Biologie Ştiinţe ale mediului...
Student Scientific Conference "Nobel Price Laureates"
05/15/2010
Pe data de 15 mai 2010 în cadrul UnAŞM a avut loc conferinţa ştiinţifică studenţească „Laureaţi ai Premiului Nobel”. Sesiunea de comunicari a fost, prin tradiţie, predestinată studenţilor anului I, licenţă, din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe...

Pages