Conferinţe, seminare, lecţii publice

The Third National Symposium with international participation "Advanced Biotechnologies -...
10/24/2013
În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au organizat al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “...
Training "Molecular analysis techniques"
09/17/2013
În perioada 17 - 20 septembrie 2013 a avut loc atelierul de instruire  “TEHNICI DE ANALIZĂ  MOLECULARĂ” organizat în cadrul Laboratorului Genomică, Centrul Universitar Biologie Moleculară. Sesiunea a fost inaugurată printr-un cuvînt de salut,...
International Scientific Conference ”Roumanian – linguage of european integration”
08/31/2013
La data de 31 august 2013 și-a desfășurat lucrările Conferința internațională Limba română – limbă a integrării europene, organizată de Institutul de Filologie al AȘM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” și Biblioteca Științifică Centrală „Andrei...
Summer School in Molecular Genetics
07/15/2013
În perioada 15 - 22 iulie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Centrul Universitar Biologie Moleculară şi Catedra de Biologie), în colaborare cu Carolinska Institutet, Suedia au organizat Şcoala de vară în Genetică Moleculară....
International Scientific Conference of PhD students and young researchers "Contemporary trends...
05/30/2013
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Universitatea AŞM în colaborare cu: Universitatea Naţională din Odesa ”I. I. Mecinikov”, Ucraina şi Universitatea Naţională de Drept, Acadmia de Ştiinţe, Kiev, Ucraina a organizat...
Conference of first year students ”Science paradigms”, Fourth Edition
05/15/2013
Miercuri, 15 mai 2013, la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat a doua parte aconferinţei studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a patra ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi...
Scientific Conference of undergraduate and graduate students "The future belongs to us",...
04/26/2013
Vineri, 26 aprilie 2013, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat ConferinţaŞtiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor,cu genericul „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a III-a.  La eveniment au participat 142 studenţi şi masteranzi din...
Workshop entitled "Youth for a cleaner future"
04/22/2013
În cadrul cooperării bilaterale a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea de Stat de Inginerii tehnologice din Voronej, Rusia, luni 22 aprilie 2013 s-a desfăşurat un workshop cu genericul”Tineretul pentru un viitor mai curat”. La...
Symposium "Ion Creangă and spiritual regeneration" Third Edition
02/27/2013
În data de 27 februarie 2013, în incinta Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Andrei Lupan”, s-a desfăşurat Simpozionul ,,Ion Creangă şi regenerarea spiritului” organizat în cadrul florilegiului de activităţi Zilele Creangă, ediţia a III-a....
Conference "Philosophical significance of the work of Bogdan Petriceicu Hasdeu"
02/26/2013
La 26 februarie 2013 s-a desfășurat conferința Semnificația filosofică a operei lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (175 ani de la naștere) organizată de Facultatea Științe Socioumanistice a UnAȘM în colaborare cu Institutul de Integrare Europeană și...

Pages