Symposium "Ion Creangă and spiritual regeneration" Third Edition

În data de 27 februarie 2013, în incinta Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Andrei Lupan”, s-a desfăşurat Simpozionul ,,Ion Creangă şi regenerarea spiritului” organizat în cadrul florilegiului de activităţi Zilele Creangă, ediţia a III-a. 
Evenimentul a fost organizat de Institutul de Filologie al AŞM şi instituţia-gazdă, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,Andrei Lupan”, în colaborare cu Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă” şi Muzeul Literaturii Române Iaşi, moderatorul manifestării fiind  dr. hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al AŞM. 
Evenimentul a fost înnobilat de prezenţa a mai multor oaspeţi din România, dar şi din Republica Moldova, printre care, Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă. 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost prezentă la această  importantă activitate omagială atât prin intermediul cadrelor didactice de la Catedra Limbi şi Literaturi a Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, cât şi prin intermediul studenţilor anului I, de la specialitatea limba şi literatura română şi limba engleză.

 ÎN PROGRAM:
1. Interpretarea Amintirilor din copilărie prin prisma criticii lui BahtinAnatol GAVRILOV, dr.hab. în fil., şef secţie la Institutul de Filologie al AŞM;
2. Aspecte inedite ale vieţii lui Ion CreangăConstantin PARASCAN, dr. în fil.,cercet. lit.;
3. Soarta manuscriselor lui Ion CreangăDaniel CORBU, poet, director adjunct al Muzeului Literaturii Române Iaşi;
4. Ion Creangă în critica literară din BasarabiaOlesea CIOBANU, cercet. şt., AŞM., şef Catedră Limbi şi Literaturi a UnAŞM;
5. Baza de date a Centrului Internaţional de Informare Bibliografică “Ion Creangă” – sursa  indispensabila cercetării literareTamara MALERU, bibliograf, Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă”).

Evenimentul a continuat cu o lansare de carte şi cu vernisarea expoziţiei ,,Ion Creangă în spaţiu şi timp”