Conferinţe, seminare, lecţii publice

Public lecture "Plant resistance to disease. Genetic Aspects of Resistance "
02/25/2013
Luni, 25 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema:Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei, prezentată de Tatiana ŞESTACOVA, drd, asistent universitar. Au fost puse în...
Republican Scientific Conference "Ecological Chemistry and Chemical Risk estimation"
02/07/2013
La 7 februarie 2013, cadrele didactice, masteranzii şi studenţii facultății Științe exacte, catedra Fizică şi Chimie au participat la Conferința Științifică Republicană  Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic, ediţia a XII-a la care au fost puse...
Scientific Conference "Iulian Philip at 65"
01/31/2013
La data de 31 ianuarie 2013, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM ”A. Lupan”, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică Iulian Filip la 65 de ani, la care au participat studenţii anului I, II şi III ai  facultăţii Ştiinţe socioumanistice....
Seminar "Copyright"
12/25/2012
La  25 decembrie 2012, la UnASM s-a desfăsurat  seminarul   Drepturile de autor. Realități și perspective, organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.  Subiectele abordate au...
Student Scientific Conference "Science Paradigms", Part I, Fourth Edition
12/15/2012
A IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 15 decembrie 2012, în Sala Senatului a UnAŞM, conform programului. Invitaţii de onoare ai Conferinţei au fost: Maria DUCA...
Public Lecture on the topic ”Presentation of student involvement opportunities in research projects...
12/06/2012
La data de 6 decembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în proiecte de cercetare, activităţi extracurriculare,...
International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective", Tenth Edition
11/15/2012
Facultatea ştiinţe Socioumanistice din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Asociaţia pentru Filosofie din Moldova şi Biblioteca ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, a...
Seminar on regulation of activity of students UnASM
09/10/2012
La data de 10 septembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-au organizat seminare de informare a studenţilor privind regulamentul de activitate a studenţilor UnAŞM, organizarea studiilor de învăţămînt...
Student Scientific Conference "Science Paradigms", Edition III
05/18/2012
La 18.05.2012 în Sala Senatului a UnAŞM s-a desfăşurat a III-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti „Paradigmele Ştiinţei”. La conferinta au participat 72 persoane, studenţi ai UnAŞM. Dincolo de discursurile de inaugurare, ţinute de oaspeţii de...
State Flag Day
04/27/2012
La 27 aprilie, 2012, în Republica Moldova a fost sărbătorită Ziua Drapelului de Stat. În contextul acestui eveniment,  la UnAŞM,   a fost organizată lecţia publică  cu genericul „Steagul – mândria neamului”. Invitat de onoare -doctor...

Pages