Stagii de practică

Practica de iniţiere are scopul de a forma studenţilor competenţe generale pentru specialitatea dată. Pe parcursul practicii studenţii se familiarizează cu laboratoarele ştiinţifice, direcţiile de cercetare şi tendinţele contemporane în domeniul de cercetare ştiinţifică. Reieşind din interesele şi motivaţia personală studenţii îşi determină tematica lucrării şi conducătorul ştiinţific pentru a realiza o serie de investigaţii şi a acumula material pentru proiectele de an şi teza de licenţă, precum şi continuarea studiilor/cercetărilor în cazul satisfacerii criteriilor de eligibilitate şi a motivării personale.

Practica de specialitate reprezintă continuarea lucrărilor de laborator înt-un mod mai desfăşurat cu perspectiva determinării domeniului de cercetare ulterioară. Practica de specialitate se realizează în semestrul IV, în cadrul laboratoarelor USDC, precum şi alte instituții din domeniu, în dependenţă de direcţia aleasă de către student. Practica se efectuează sub conducerea responsabilului de practică în strânsă conlucrare cu conducătorul ştiinţific, care participă la aprecierea tematicii tezelor de an a studenţilor, la identificarea şi definitivarea scopului şi obiectivelor cercetărilor, la planificarea experienţelor şi analiza metodologiei de efectuare a cercetării.

Practica de cercetare, documentare şi redactare finală a lucrării de licenţăare drept scop de a oferi studentului posibilitatea sa finiseze experimentele iniţiate în cadrul practicii de specialitate şi efectuate pe parcursul anilor de studii în cadrul activităţilor individuale. În această perioadă studentul lucrează individual fiind ghidat de conducătorul tezei de licenţă, manifestând capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, spirit de iniţiativă personală, creativitate şi ingeniozitate. Experienţa acumulată îi va permite să stabilească nişte obiective bine determinate axate pe probleme contemporane, să elaboreze sarcinile şi căile de realizare a lor, metodele de investigare necesare şi impactul socio-economic.

Practică de specialitate master reprezintă continuarea lucrărilor iniţiate în anul I al ciclului II, în timpul lucrărilor asupra tezei de masterat, cu perspectiva includerii rezultatelor obţinute în teza de master. În această perioadă studentul lucrează individual fiind ghidat de conducătorul tezei de master, manifestând capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, spirit de iniţiativă personală, creativitate şi ingeniozitate. Experienţa acumulată îi va permite să stabilească nişte obiective bine determinate axate pe probleme contemporane, să elaboreze sarcinile şi căile de realizare a lor, metodele de investigare necesare şi impactul socio-economic.

Stagiu de practică la Universitatea Tehnică din Ostrava, Republica Cehă

Stagiu de practică la Universitatea Tehnică din Iași, România

Stagiu de pratică la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, România