Finalizarea studiilor

 

 

 

Studiile la ciclul I se finalizează cu susţinerea tezei de licenţă. Teza de licenţă se perfectează în conformitate cu ghidul metodic Cerinţe de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat.

CONDIŢII PENTRU A FI ADMIS LA SUSȚINEREA TEZEI DE LICENŢĂ

  • Program de studii îndeplinit integral
  • Carnetul de note completat (se prezintă la decanat la finele sesiunii ordinare)
  • Copia buletinului de identitate (se prezintă la decanat la finele sesiunii ordinare)

INFORMAŢII SUSȚINEREA TEZEI DE LICENŢĂ 

  • Afişare rezultate: 48 de ore de la susţinerea tezei
  • Depunere contestaţii: 24 de ore de la afisarea rezultatelor
  • Rezultate contestaţii: 48 de ore de la depunerea contestaţiilor

ORAR

PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ

FINALITĂŢI

La finisarea ciclului I de studii, studenţii primesc titlul de licenţiat în domeniul corespunzător dacă:

  • demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate în domeniul de studii conform programului;
  • pot aplica în mod profesionist cunoştinţele obţinute;
  • demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de studii,
  • au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza datele proprii, formulînd concluzii şi propuneri relevante, de ordin social, ştiinţific sau etic;
  • pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât specialiştilor, cât şi nonspecialiştilor;
  • şi-au dezvoltat competenţe ce le permit continuarea studiilor cu un grad sporit de autoinstruire;
  • cunosc şi aplică  cel puţin o limbă străină în studiu şi cercetare;
  • posedă competenţe de lucru la calculator;
  • demonstrează aptitudini de muncă în echipă, în funcţie de cerinţele de moment.