filosofie

Filosofie

Promoția 2009-2012

Pociumban Anastasia - Ambasada Marii Britanii

Margarint Tatiana - Masterandă, Globalizare:istorie, politici, culturi europene

Promoția 2011-2014

Maria Plamadeala - Deţinătoarea  diplomei  de merit, Un AŞM

Covali Tamara - Masterandă, Comunicare şi mediere interculturală, Metodist UnAŞM

Arhip Lucreţia - Masterandă, Securitate naţională, Laborant  superior UnAŞM

Promoția 2012-2015

Ceban Vadim - Masterand, Globalizare: istorie, politici și culturi europene

Munteanu Veronica -  Programul Erasmus+ Polonia

Promoția 2013-2016

Promoția 2014-2017

Reuniuni ale absolvenților