Studentul de ieri şi de azi al Facultăţii

În data de 16 martie, în cadrul Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, a avut loc întâlnirea dintre generaţiile de studenţi de la cele două specialităţi, filosofie şi limbi şi literaturi, sub genericul Studenul de ieri şi de azi al facultăţii. În cadrul acestei întâlniri, cei invitaţi au făcut un schimb de experienţă cu studenţii actuali, oferindu-le sfaturi şi exemple din propria experienţă acumulată după finalizarea studiilor. Absolvenţilor le-au fost adresate întrebări atât de profesori, cât șiu de studenți.
Foștii studenți ai facultății au revenit la experiențele trăite în cadrul facultății și au relatat despre amintirile, aventurile, peripeţiile din anii de studenție. Studenţii facultății au apreciat întâlnirea, spunând că s-au bucurat să-i cunoască pe absolvenţi şi să se convingă, odată în plus, că au făcut alegerea corectă venind la UnAȘM.
La finele întâlnirii a fost organizat un concurs cu întrebări referitoare la  istoria şi specificul studiilor la UnAȘM. Atât studenţii, cât şi oaspeţii care au răspuns corect la întrebări au primit insigna universităţii.
Oaspeților facultății l-au fost oferite diplome de fidelitate, care au fost înmânate de decanul Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice.
În rezultatul discuțiilor s-a decis ca în fiecare an universitar va fi organizată această întâlnire dintre generațiile de studenți în prima sâmbătă a lunii martie, la orele 12:00, în incinta facultății.