Antoaneta ENE, România, Thomas SPANOS, Grecia

10/06/2015

Marţi, 6 octombrie 2015, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a găzduit doi oaspeţi de onoare în cadrul unei singure întruniri. Şedinţa a fost deschisă de către dna dr. Antoaneta Ene, conferenţiar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi cu prelegerea publică Modern techniques used in environmental investigations. În cadrul prelegerii au fost prezentate şi aplicate cele mai moderne metode de monitorizare a metalelor prioritar periculoase prin tehnici spectrale moderne bazate pe spectroscopia de emisie atomică şi spectrometria de masă în plasma cuplată inductiv (ICP-AES şi ICP-MS) în procesul de monitoring de mediu.
A doua prelegere publică, cu tematica Water Quality Assessment, a fost susținută de către dl Thomas Spanos, profesor la Eastern Macedonia and Trace Institute of Technology din Kavala, Grecia. Dr.Thomas Spanos a făcut publice informații referitoare la modificările în normativele europene ce țin de calitatea apei potabile, principiile de monitoring și audit a calității apei potabile și dreptul fiecărei țări-membru a Uniunii Europene la un monitoring opțional. Dl profesor a prezentat diferite modalități de prelucrarea a acestor informații privind calitatea apelor din diferite regiuni, în scopul elaborării unei baze de date. Aceasta ar fi utilă atât cercetătorilor cât și administrației publice locale în vederea luării unor decizii politice strategice privind calitatea apelor potabile.

Prelegerile au fost realizate în cadrul Proiectului MIS ETC 1676 „Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion / Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euro-regiunea Dunărea de Jos”, din Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Acest program este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Scopul principal al proiectului este crearea primei rețele interdisciplinare din  Euroregiunea Dunărea de Jos pentru evaluarea mediului – INPOLDE.

Prezentare Antoaneta Ene (pdf)

Prezentare Thomas Spanos (pdf)