Principele Radu al României – Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Alteţa Sa Regală Principele Radu al României a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa s-a desfăşurat la 28 septembrie 2015, la Biblioteca Ştiinţifică Centrală ”Andrei Lupan” (Institut).
La ceremonie a fost prezentă conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ministrul Educaţiei, Corina Fusu, Ambasadorul României în Republica Moldova, ES Marius Lazurcă, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, m.c. Vladimir Hotineanu, primarul general al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă conducerea şi membrii Senatului Universităţii AŞM, savanţi, directori de institute de cercetare, doctoranzi, masteranzi, studenţi, liceeni.
Onorificul titlu i-a fost acordat Alteţei Sale în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru promovarea valorilor morale şi culturale autentice şi pentru consolidarea relaţiilor de colaborare moldo-române.
Ceremonia festivă a fost prezidată de rectorul Universităţii AŞM acad. Maria Duca. În discursul său Rectorul a remarcat ocazia de excepţie, cu multiple valenţe memorabile, consacrată decernării titlului şi însemnelor de Doctor Honoris Causa Alteţei Sale Regale, Principele Radu al României: „Ne considerăm norocoşi că avem posibilitatea să onorăm o personalitate marcantă, o figură emblematică, care s-a manifestat în viaţa socială, culturală, politică şi ştiinţifică a României”.
Laudatio a fost rostit de vicepreşedintele AŞM, m.c. Ion Guceac, în care a fost subliniat faptul că acordarea acestui titlu reprezintă o recunoaştere intrinsecă a valorii profesionale şi implicit a prestigiului ştiinţific al Alteţei Sale Regale Principelui Radu al României, după o carieră dedicată promovării culturii şi imaginii românilor de pretutindeni, a studiilor avansate în domeniul militar, precum şi aplicării cunoştinţelor în sprijinul întregii societăţi.
După ce i-au fost înmânate însemnele de Doctor Honoris Causa, Alteţa Sa Regală Principele Radu al României a mulţumit Universităţii AŞM pentru onoarea de a-i fi conferit acest prestigios titlu, dar şi celor prezenţi la ceremonie. Principele Radu a menţionat faptul că instrumentul instituţiei pe care o reprezintă este continuitatea, faptul că atunci când apari în faţa unei comunităţi, fie ea ştiinţifică, fie ea geografică, apari cu o zestre care nu ţi se datorează ţie, ci unui număr mare de generaţii din urmă, care n-au lăsat să se irosească nimic din bunurile, principiile şi virtuţile pe care le-au adunat laolaltă în existenţa instituţiei care, în cazul Casei Regale, numără anul viitor un veac şi jumătate, 150 de ani.
Aşa a văzut Alteţa Sa şi fericita întâmplare de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ca pe o continuitate, ca pe o mărturie a faptului că profesorii acestei şcoli, alături de studenţi posedă memorie, au în sufletul lor perspectiva eforturilor uneori miraculoase, extraordinare, de neexplicat, pe care predecesorii lor le-au făcut pentru ca noi să fim astăzi aici, aşa, în acest fel şi nu altfel. „Cu atât mai mult are preţ aportul Academiei în viaţa Republicii Moldova de astăzi, cu cât el nu vine singur, vine cu vocea tuturor predecesorilor din lumea ştiinţei şi lumea artelor, evident şi din lumea educaţiei, care au întărit influenţa educaţiei, ştiinţei şi artelor în societatea contemporană moldovenească”, a punctat proaspătul Doctor Honoris Causa.
Principele Radu a vorbit în discursul său şi despre aportul pe care l-au avut predecesorii săi la realizarea idealurilor românilor. Alteţa Sa a anunţat instituirea, începând cu 2015, a două burse a Casei Regale, destinate exclusiv Universităţii Academiei de Ştiinţe - Bursa „Regele Ferdinand”, pentru un student eminent şi Bursă „Regina Maria”, pentru o excepţională studentă a anului şcolar 2015-2016, iar bursele ar fi potrivit să le primească la Castelul Peleş, în holul de stat, „fiindcă Castelul vă aparţine şi Dumneavoastră în măsură egală”, acolo ar fi frumos ca numele Regilor Ferdinand şi Regina Maria sa răsune o seară pentru Republica Moldova, pentru generaţia ei cea mai tânără de cărturari.
Principele Radu al făcut o valoroasă şi impresionantă donaţie de 450 de cărţi pentru Biblioteca Universităţii AŞM, volume pe care Principesa Moştenitoare Margareta şi Alteţa Sa le-au achiziţionat sau le-au primit. Cărţile au fost alese pe domenii - istorie, diplomaţie, artă, ştiinţă, sport, politică, pentru a sta alături de celelalte volume ale Universităţii. „Credem că citite de studenţi, vor avea mai multă influenţă în bine pentru viitorul societăţilor noastre”, a mărturisit Alteţa Sa.
Cu prilejul conferirii onorificului titlu Alteţei Sale Regale, au luat cuvântul ministrul Educaţiei, Corina Fusu, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, m.c. Vladimir Hotineanu şi preşedintele Consiliului Rectorilor, acad. Grigore Belostecinic.

După ceremonie, Principele Radu al României a vizitat Biblioteca Academiei de Ştiinţe, după care a mers la Universitatea Academiei de Ştiinţe, unde a sădit un copac pe Aleea Teilor. „E cel mai negru pământ pe care l-am văzut, aproape nu-mi vine să cred. Să considerăm aceasta şi un simbol, în afară de adevăr. E şi anotimpul potrivit pentru plantat şi copacul potrivit. Teiul lui Eminescu acum are şi la Chişinău un frăţior”, a declarat Alteţa Sa.