Masa rotundă "Suport informatic pentru medicină, cultură, educație"

Pe data de 15 noiembrie 2018 la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” s-a desfășurat masa rotundă Suport informatic pentru medicină, cultură, educație. Evenimentul a fost organizat în contextul Strategiei naţionale „Moldova digitală, 2020”.
În calitate de experți au fost invitați specialiștii  Institutului de Matematică și Informatică memb. cor. Svetlana Cojocaru,  memb. cor. Constantin Gaindric și drd. Tudor Bumbu. Au fost examinate trei teme propuse de oaspeții USDC, la care lucrează cercetătorii științifici ai institutului:
Sistem suport decizii în diagnosticul ultrasonografic,
Digitizarea textelor românești tipărite cu caractere chirilice în sec. 17-20,
Testarea cunoștințelor de limbă română.

Memb. cor. Constantin Gaindric a împărtășit cu studenții USDC experiența sa în domeniul aplicării sistemelor informatice în medicină. Au fost discutate avantajele și dezavantajele realizării diagnosticului ultrasonografic cu suportul sistemului SonaRes, elaborat de IMI.
Dr. hab. Cojocaru a prezentat realizările echipei sale în domeniul digitalizării textelor românești tipărite cu caracter chirilice. Procedeul elaborat deja a fost aplicat cu succes, inclusiv pentru editarea lucrări V. Andrunachievici și I. Chitoroagă, din 1979,  „Numere și ideale”.
Un interes deosebit a provocat prezentarea doctorandului Tudor Bumbu. Raportorul a explicat cum pot fi testate și îmbogățite cunoștințele în domeniul limbii române prin intermediul unei aplicații web. Accesând site-ul logodava.org și parcurgând testele propuse, chiar și școlarii, în mod distractiv, vor învăța formele și construcțiile corecte ale limbii române.

Natalia Velișco, dr.
Șeful departamentului Chimie, Matematică și Informatică