Lecția publică “Laboratorul Virtual al Fuziunii Nucleare”

În cadrul Facultății Științe Exacte, miercuri 14 februarie 2018, ora 13:30, Sala Polivalentă a UnAȘM a fost organizată lecția publicăLaboratorul Virtual al Fuziunii Nucleare prezentată de Constantin HRAMCO,  Laboratorul de fizică a neutronului al Institutului Unificat (Internațional) de Cercetări Nucleare (IUCN), Dubna, Federația Rusă.
Cursul electronic “Virtual Laboratory of Nuclear Fission” propus pentru examinare are drept scop pregătirea studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, care studiază fizica nucleară, pentru realizarea primilor pași în activitatea științifică într-un laborator virtual de cercetare modern. Cursul propune studierea proceselor de descompunere radioactivă, în special, fisiunea spontană. Programul conține descrierea teoretică a proceselor structurată pe 5 capitole. Cunoștințele acumulate pot fi verificate rezolvând teste și exerciții și realizând virtual lucrări de laborator. Răspunsurile la aplicațiile practice sunt imediat evaluate și afișate variantele corecte. Programul cursului electronic conține manualul utilizatorului software-ului ROOT. Acest program este utilizat pentru prelucrarea datelor experimentale, și anume analiza statistică, vizualizarea și păstrarea acestora.
De asemenea, au fost prezentate structura organizatorică, principalele domenii de cercetare și realizările IUCN și ale Laboratorului de fizică a neutronului. Printre activitățile în care a fost implicat nemijlocit raportorul au fost menționate analiza minereurilor utilizând PGAA, analiza cu neutroni activați a probelor arheologice, creșterea monocristalelor de naftalină în scopul creării țintei pentru polarizarea neutronilor de eficiență înaltă, organizarea școlii tinerilor cercetători și speciliști ai IUCN și participarea în programe de popularizare a științei.
Cursul online poate fi accesat pe site-ul http://v-labs.ru/ sau prin intermediul departamentului Chimie, Matematică și Informatică.

Aliona Mereuța, dr., conf. univ.,
Decanul Facultății Științe Exacte