Festivitatea de inaugurare a noului an de studii la UnAȘM

Începutul noului an de studii este pentru toți un prilej de bucurie și speranță. Aceste sentimente au fost trăite de către studenții anului I, prezenți la ceremonia festivă de înmatriculare la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. Evenimentul, devenit deja tradiție, s-a desfășurat la Bibliotecă Științifică Centrală a AȘM.
Ceremonia a fost oficiată de rectorul universității, prof. univ., acad., Maria Duca, avându-i în calitate de invitați speciali pe Vicepreședintele AȘM, m. c., Guceac Ion, directorul Bibliotecii Științifice Centrale a AȘM, dr. conf. univ., Manolache Constantin, directori ai Institutelor AȘM, decanii facultăților, șefii catedrelor, cadre didactice și părinți.
Cuvântul de salut a fost adresat de Rectorul UnAȘM, care le-a dat asigurări tinerilor studenți, că în incinta instituției pe care o conduce au posibilitatea să acumuleze cunoștințe vaste în domeniul solicitat. Domnia sa a menționat, că datorită calității înalte de pregătire a cadrelor, dar și a vizibilității crescânde a universității, în anul curent se atestă o creștere a numărului de studenți, iar nivelul înalt de pregătire a contingentului este confirmat și de faptul că in fiecare an studenți ai UnAȘM beneficiază de Burse nominale oferite de Președintele și Guvernul Republicii Moldova.
Invitații de onoare vicepreședintele AȘM, m. c., Guceac Ion și directorul Bibliotecii Științifice Centrale a AȘM, dr. conf. univ., Manolache Constantin, în mesajul de felicitare le-au urat studenților un an nou de studii cu rezultate frumoase și mult succes!
Urări de bun venit le-au adresat studenţilor  anului I și decanii facultăților Ciobanu Rodica conf. univ., Coropceanu Eduard, conf. univ., Elenciuc Daniela, dr., care le-au înmânat tinerilor studenți, în mod simbolic, carnetul de student.
În încheierea ședinței festive, Dna rector a anunțat demararea concursului pentru Bursa Regele Ferdinand și Bursa Regina Maria oferite de Casa Regală din România, menționând faptul că UnAȘM este prima și unica universitate din Republica Moldova studenții căreia urmează să beneficieze de astfel de burse.
Programul zilei a continuat cu întâlnirea studenților cu șefii catedrelor de profil, prezentarea spațiilor de învățământ, laboratoare, discuții privind activitatea studențească, orar etc.

Secția Studii