Dezbaterea „Tinerilor seropozitivi ar trebui să li se păstreze anonimatul”

Vineri, 23 martie 2012, Sala Senatului a găzduit dezbaterea cu genericul: Tinerilor seropozitivi ar trebui să li se păstreze anonimatul”.  În cadrul dezbaterii Vîzdoagă Mariana, Veringă Victoria (Filosofie şi Comunicare , anul I), Moraru Liviu, Ţuţuianu Valeriu (Biologie, anul II) au adus argumente şi contraargumente în favoarea şi, respectiv în defavoarea temei abordate. Subiectul a fost analizat în prezenţa Angelei Nevoi, dr. cercetător ştiinţific, membru al laboratorului «Fiziologia stresului, adaptării».