APEL DE PARTICIPARE la conferință științifică națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” invită comunitatea academică la I ediție a conferinței  naționale cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, care va avea loc în perioada 15-17 octombrie 2020 la Chișinău.
Conferință își propune să reunească cercetătorii care explorează diferite aspecte și dimensiuni ale organizării și funcționării învățământului superior în societățile totalitare, în general, și ale celui din spațiul post-sovietic, în mod special. Inițiem și vă invităm să discutăm o gamă largă de subiecte legate de crearea și evoluția, de rolul și impactul școlilor superioare în societățile totalitare, de politica statului și a partidului față de instituțiile de învățământ superior și lumea academică și studenți, precum și alte subiecte relevante aflate în raport cu tema conferinței.

Vă invităm să vă înregistrați prin completarea FORMULARULUI DE PARTICIPARE, care se va expedia pe adresa [email protected] până la data de 15 mai 2020.
Programul conferinței se va publica la începutul lunii septembrie 2020.
Materialele prezentate vor fi publicate într-un volum al conferinței, pe care organizatorii intenționează să-l tipărească până la desfășurarea evenimentului științific. În acest scop, materialele (studii, articole științifice etc.) se vor prezenta până la data de 15 iunie 2020, pe adresa [email protected], conform Normelor de redactare.
Limbile de comunicare ale conferinței: română, rusă, engleză.
Informații suplimentare:

e-mail: [email protected], [email protected]