7 minute de știință

În cadrul Facultății Științe Exacte, marți 13 februarie 2018 a fost organizată prima ședință din ciclul de întâlniri dedicată popularizării științei în rândul tineretului 7 minute de știință”. Fiecare tânăr cercetător poate prezenta la ședințele lunare planificate rezultatele investigațiilor științifice realizate și împărtăși experiența proprie cu colegii. La eveniment sunt bineveniți studenții care sunt în căutarea unei teme de cercetare.   
Primele rapoarte au fost prezentate de masteranzii anului II, program de studiu Chimie, LOȘMANSCHII Constantin, cu tema Azopolymer materials for optical recording, PODGORNÎI  Daniel - Sinteza precursorilor și descrierea compușilor noi obținuți  și de doctorandul, ȘD Științe Fizice, CEBAN Victor - Dinamica cuantică a sistemelor opto-mecanice.
Masterandul Loșmanschii Constantin a vorbit despre materiale polimerice cu aplicații în fotonică, procedeul de obținere a hologramelor, sinteza și caracterizarea azopolimerilor în baza carbazolului și utilizarea lor pentru înregistrarea hologramelor. Podgornîi Daniel a ținut un discurs despre sinteza compușilor coordinativi și a precursorilor acestora, obținerea cristalelor, studiul sistemelor monocristaline cu ajutorul Xcalibur Oxford CCD Diffractometer și magneții moleculari. Prezentarea doctorandul Ceban Victor a fost despre studiul punctului cuantic în rezonatorul mecanic, al punctului cuantic în cavitatea optică și al multor puncte cuantice în rezonatorul mecanic. S-au menționat etapele și avantajele cercetărilor teoretice în domeniul fotonicii cuantice.
Evenimentul a stârnit un interes sporit în rândul studenților. Sunt invitați toți doritorii să facă publice realizările sale!

Aliona Mereuța, dr., conf. univ.,
Decanul Facultății Științe Exacte

Natalia Velișco, dr.
Șeful departamentului Chimie, Matematică și Informatică