Seminare, lecții publice

Bioinformatica reprezintă un domeniu interdisciplinar, cu o evoluţie rapidă care are la bază utilizarea analizelor complexe de calcul și a simulărilor computerizate pentru cercetarea datelor biomedicale. În acest context, la 1 iulie 2016, participanții la Tabăra de Vară Biologie, studenți, masteranzi și cercetători din cadrul Centrului universitar Genetică Funcțională al UnAȘM au aplicat instrumentele bioinformatice pentru identificarea genelor de interes, au analizat secvenţele proteice şi de...
La 22 ianuarie 2013, s-a desfăşurat, prima şedinţă, din anul 2013, a Seminarului Ştiinţific GENOMUSdin cadrul CUBM,  la care au fost prezentate 2 tematici de cercetare: IDENTIFICAREA UNOR POTENŢIALI BIOMARKERI ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL UNOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE prezentată de cerc. şt. st., Daniela ABDUŞA, drd. anul I, specialitatea Genetică– 03.00.15. Au fost abordate următoarele aspecte: situaţia actuală în Republica Moldova şi Europa privind incidenţa BCV;...
La data de 21 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Diviziunea celulară – Mitoza. Meioza, prezentată de drd.  Victoria NECHIFOR, drd, cercetător ştiinţific. Lecţia a avut ca scop familiarizarea studenților cu conceptele fundamentale ale geneticii, insuşirea metodelor citogenetice pentru studiul cromosomilor mitotici și analiza fazelor meiozei la plantele superioare.
La data de 25 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei, prezentată de drd. Tatiana ŞESTACOVA, drd, asistent universitar. Au fost puse în discuţie următoarele subiecte: rezistenţa specifică şi nespecifică, mecanisme constituitive şi induse de rezistenţă, structura şi clasificarea genelor de rezistenţă, semnalizarea celulară în inducerea răspunsului imun sistemic ş. a....
La  7 decembrie 2013, Laboratorul de Bioinformatică, CBM a organizat în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei training-ul "INSTRUMENTE BIOINFORMATICE ÎN CERCETARE". Lecţiile teoretice şi practice s-au desfăşurat conform programului, fiind oferite gratuit participanţilor. La eveniment s-au înregistrat 25 persoane, dintre care comitetul organizatoric a selectat 15 candidaţi reprezentanţi ai următoarelor instituţii...
La 12 martie 2013, în cadrul Seminarului Ştiinţific GENOMUS, s-a desfăşurat lecţia publică cu tema: UDaCoT - PRIMA ELABORARE BIOINFORMATICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA prezentată de Rodica MARTEA, cercetător ştiinţific, drd., anul II, specialitatea Genetică– 03.00.15. Scopul lecţiei a fost de a familiariza tineretul sîrguincios cu rezultatele şi posibilităţile de realizare în Republica Moldova a cercetărilor din domeniul bioinformaticii. În timpul lecţiei au fost...