Vasile SIMILEANU

02/27/2015

La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat SEMINARUL ȘTIINȚIFIC cu genericul ,,GEOPOLITICA CONFLICTELOR ACTUALE”.
Invitatul special al seminarului a fost Prof. Dr. col. (r) Vasile Simileanu, Academia de Studii Economice, București, Director al Revistei GeoPolitica (Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică și GeoStrategie), București, România.
În cadrul seminarului, au fost discutate mai multe aspecte ale teoriei conflictelor, în special a conflictelor asimetrice şi îngheţate. S-a menționat că odată cu evoluţia globalizării, apare un fenomen tot mai răspândit, acesta fiind terorismul.
În cadrul seminarului a avut loc o discuţie largă asupra metodelor de contracarare a terorismului, cauzelor acestuia, şi a efectelor sale directe asupra umanităţii. La discuții au participat: dr.hab. V. Juc, dr. D. Lozovanu, dr. V. Gaiciuc, ex-ministru al aparării; V. Marinuța, ex-ministru al aparării; dr. I. Bucataru, Șef de Departament, USM, dr., A. Daniliuc, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Responsabil Şef Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia cercetării
Dr. hab. Bobînă Gheorghe