Științe Fizice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Elactronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”, Institutul de Energetică).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 25 membri.

Veaceslav Ursachi

Director,
doctor habilitat,
conferenţiar cercetător
 

Lilia Croitor

Secretar ştiinţific,
doctor în chimie
 
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

 

ACHIMOVA Elena, dr.
ANDRONATI Nicolae, acad.
ARUȘANOV Ernest, acad.
BELOUSOV Igor, dr.hab.
BERZAN Vladimir, dr.hab.
BODIUL Pavel, dr.hab.
BOLOGA Mircea, acad.
BOUROŞ Paulina, dr.
CANŢER Valeriu, acad.
CIUMACOV Iuri, dr.
CULEAC Ion, dr.
CULIUC Leonid, acad.
DAȚCO Tatiana, dr.
DICUSAR Alexandru, dr.hab.
ENACHI Nicolae, dr.hab.
FONARI Marina, dr.
GERU Ion, m.c. AȘM
GRABCO Daria, dr.hab.
HADJI Piotr, dr.hab.
IOVU Mihail, dr.hab.
KLOKIŞNER Sofia, dr.hab.
KRAVȚOV Victor, dr.
MACOVEI Mihai, dr.hab.
MIHAILOV Valentin, dr.
MOSCALENCO Sveatoslav, acad.
MOSCALENCO Vsevolod, acad.
NIKOLAEVA Albina, dr.hab.
OLEŞCIUK Valentin, dr.hab.
PALII Andrei, dr.hab.
PALISTRANT Maria, dr.hab.
PÎŞKIN Serghei, dr.hab.
POSTOLATI Vitalie, acad.
RUSU Emil, doctor habilitat
SIDORENKO Anatolie, m.c. AȘM
ŞERBAN Dormidont, dr.hab.
ŞIKIMAKA Olga, dr.
TIGHINEANU Ion, acad.
TÎRŞU Mihai, dr.
ŢURCAN Vladimir, dr.hab.
URSACHI Veaceslav, dr.hab.
VERLAN Victor, dr.
ZELENȚOV Veaceslav, dr.

 

Laboratoare/Centre

Institutul de Fizică Aplicată

 • Laboratorul fizica compușilor semiconductori ”Sergiu Rădăuțan”
 • Laboratorul metode fizice de studiere a solidului ”Tadeuș Malinowski și Iulia Boiarskaia”
 • Laboratorul metode electrofizice și electrochimice de prelucrare a materialelor ”Boris Lazarenko”
 • Laboratorul procese termice și hidrodinamice
 • Laboratorul de optoelectronică ”Andrei Andrieș”
 • Laboratorul materiale pentru fotovoltaică și fotonică
 • Laboratorul fizica teoretică

Institutul de Energetică

 • Laboratorul echipamente electroenergetice şi electronica de putere
 • Laboratorul eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie
 • Laboratorul linii electrice dirijate
 • Laboratorul modelarea şi diagnoza echipamentului energetic

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”

 • Laboratorul criogenie
 • Laboratorul electronica structurilor de dimensionalitate redusă
 • Laboratorul nanotehnologii
 • Laboratorul structuri cu corp solid
 • Laboratorul tehnică medicală

Metode de cercetare

Institutul de Fizică Aplicată

 • Metode de studiu a caracteristicilor pompelor electrohidrodinamice și a transferului convectiv de căldură
 • Metode de studiu cristalografice cu raze X
 • Metode de studiu în fizica plasticităţii şi durabilităţii
 • Spectroscopie optică şi laser
 • Metode de studiu a dispozitivelor fotovoltaice
 • Programare Labview
 • Teoria cuantică a câmpului şi integrale pe traiectorii
 • Statistica cuantică a câmpurilor şi tranziţii de fază

Institutul de Energetică

 • Metoda analizei indicative a nivelului securităţii energetice
 • Metoda modulării sincrono-vectoriale
 • Metoda diferenţelor finite
 • Metodele clasice de calcul a circuitelor electrice liniare
 • Metoda volumelor finite
 • Metoda de calcul a parametrilor liniilor electrice dirijate
 • Metoda de analiză a regimurilor normale ale sistemului electroenergetic
 • Modelarea matematică în electroenergetică
 • Metode de evaluare a potenţialului energetic disponibil al diferitor tipuri de surse şi de conversie în energie electrică şi termică
 • Metode econometrice în energetică

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”

 • Microscopia de forţă atomică
 • Cercetarea nanostructurilor la temperaturi joase în câmp magnetic
 • Spectroscopie micro-Raman
 • Verificarea / etalonarea mijloacelor de măsură
 • Testarea compoziţiilor pirotehnice