Matematică şi Ştiinţa Informaţiei

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM și Universitatea de Stat din Tiraspol, catedra Matematică).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 13 membri.

Mitrofan Ciobanu

Director,
academician,
profesor universitar
 

Elvira Naval

Secretar ştiinţific,
doctor în economie,
conferenţiar cercetător
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

ARNAUTOV Vladimir, academician
MIŞCOI Gheorghe, academician
CIOBANU Mitrofan, academician
GAINDRIC Constantin, membru cor. al AȘM
VULPE Nicolae, membru cor. al AȘM
CALIN Iurie, doctor habilitat
COJOCARU Svetlana, doctor habilitat
LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat
POPA Mihail, doctor habilitat
ȘUBĂ Alexandu, doctor habilitat
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat
CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat
COZMA Dumitru, doctor habilitat
BOIAN Elena, doctor
CIUBOTARU Constantin, doctor
MAGARIU Galina, doctor

Laboratoare/Centre

 • Algebră şi topologie
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Modelare matematică
 • Sisteme de programare
 • Sisteme informatice

Metode de cercetare

 • Sisteme de calcul performant
 • Sisteme de calcul simbolic
 • Sisteme de editare a textelor ştiinţifice
 • Grafică computaţională
 • Sisteme suport decizii
 • Metode de studiu calitativ al sistemelor dinamice bidimensionale
 • Metode ale invariaţilor algebrici ai ecuaţiilor diferenţiale