Științe Biologice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Ecologie, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Grădina Botanică, Institutul de Geologie și Seismologie).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 21 membri.

V. Rudic

Director,
academician,
profesor cercetător
 

L. Ungureanu

Secretar ştiinţific,
doctor hanilitat
în biologie,
profesor cercetător

Specialităţi

Conducători de Doctorat

 

ANDREEV Alexei, dr. hab.
ANDRONIC Larisa, dr.
BALAUR Nicolae, m. c. AȘM
BARBACAR Nicolae, dr. hab.
BEGU Adam, dr. hab.
BORONCIUC Gheorghe, dr. hab.
BOTNARI Vasile, dr. hab.
BUJOREANU Nicolae, dr. hab.
BURŢEVA Svetlana, dr. hab.
BUŞMACHIU Galina, dr. hab.
CALALB Tatiana, dr. hab.
CEPOI Liliana, dr.
CIOCHINĂ Valentina, dr.
CIORCHINA Nina, dr.
CIUBOTARU Alexandru, acad.
COCÎRȚĂ Petru, dr.
CODREANU Svetlana, dr.
COLŢUN Maricica, dr.
COMANICI Ion, dr. hab.
CORCIMARU Serghei, dr.
COTENCO Eugenia, dr.
COZARI Tudor, dr. hab.
CUZA Petru, dr. hab.
DASCALIUC Alexandru, dr. hab.
DAVID Anatolie, dr. hab.
DEDIU Ion, m. c. AȘM
DERJANSCHI Valeriu, dr. hab.
DESEATNIC-CILOCI Alexandra, dr.
DUCA Maria, acad.
EMNOVA Ecaterina, dr. hab.
ERHAN Dumitru, dr. hab.
FULGA Nina, dr.
FURDUI Teodor, acad.
GANEA Anatol, dr.
GOCIARIUC Maria, dr. hab.

 

GUMANIUC Alexeidr. hab.
LAZU Ştefan, dr.
LUPAŞCU Galina, dr. hab.
MANIC Gheorghe, dr. hab.
MERENIUC Gheorghe, dr. hab.
MUNTEANU Andrei, dr. hab.
NASTAS Tudor, dr. hab.
NISTREANU Victoria, dr.
ONOFRAŞ Leonid, dr.
PALANCEAN Alexei, dr.
POSTOLACHE Gheorghe, dr. hab.
RUDIC Valeriu, acad.
RUSU Ştefan, dr.
SÎRBU Tatiana, dr.
SMEREA Svetlana, dr.
ŞEPTIŢCHI Vladimir, dr. hab.
ŞIŞCANU Gheorghe, dr. hab.
ŞTEFÎRŢA Anastasia, dr. hab.
ŞTIRBU Eugeniu, dr.
TELEUŢĂ Alexandru, dr.
TIMOŞCO Maria, dr. hab.
TODERAŞ Ion, acad.
TODERAŞ Lidia, dr. hab.
TODERAŞ Vladimir, dr. hab.
TUMANOV Lidia, dr.
ŢÎMBALÎ Valentina, dr.
UNGUREANU Laurenţia, dr. hab.
USATÎI Agafia, dr. hab.
USATÎI Marin, dr. hab.
VELIXAR Sofia, dr. hab.
VOINEAC Vasile, dr. hab.
VOLOȘCIUC Leonid, dr. hab.
ZAGORNEANU Eudochia, dr. hab.
ZUBCOV Elena, dr. hab.
ZUBCOV Nicolae, dr.

 

Laboratoare/Centre

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

 • Laboratorul biotehnologia levurilor
 • Laboratorul centrul patobiologie și patologie
 • Laboratorul colecția naţională de microorganisme nepatogene
 • Laboratorul enzimologie
 • Laboratorul ficobiotehnologie
 • Laboratorul microbiologia solului
 • Laboratorul proteină vegetală

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

 • Laboratorul alimentație și digestie sanocreatologică
 • Laboratorul criosanocreatologie „V. Nauc”
 • Laboratorul fiziologia stresului adaptării și sanocreatologie general
 • Laboratorul interrelații psihosomatice
 • Laboratorul neurosanocreatologie

Universitatea AȘM

 • Laboratorul bioinformatică
 • Laboratorul genomică
 • Laboratorul proteomică

Institutul de Zoologie

 • Laboratorul entomologie și apicultură
 • Laboratorul hidrobiologie şi ecotoxicologie
 • Laboratorul ihtiologie și acvacultură
 • Laboratorul ornitologie
 • Laboratorul parazitologie și helmintologie
 • Laboratorul sistematică și filogenie moleculară
 • Laboratorul teriologie și herpetologie

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a plantelor

 • Laboratorul bioenergetica
 • Laboratorul biotehnologii vegetale
 • Laboratorul fiziologia maturării fructelor
 • Laboratorul fotosinteza
 • Laboratorul genetica aplicată
 • Laboratorul genetica și fiziologia rezistenței plantelor
 • Laboratorul genomică
 • Laboratorul plante aromatice și medicale
 • Laboratorul resurse genetice vegetale
 • Laboratorul nutriția minerală și regimul hidric
 • Laboratorul fotosinteză
 • Laboratorul biochimia plantelor
 • Laboratorul bioreglatori naturali
 • Laboratorul entomologie și reproducerea entomofagilor
 • Laboratorul fitopatologie
 • Laboratorul prognoze și analize fitosanitare
 • Laboratorul fitofarmacie și ecotoxicologie
 • Laboratorul compuși de protecție biologică
 • Laboratorul protecție integrată

Grădina Botanică (Institut)

 • Laboratorul dendrologie
 • Laboratorul embriologie și biotehnologie
 • Laboratorul flora spontană și ierbar
 • Laboratorul floricultură
 • Laboratorul geobotanică și silvicultură
 • Laboratorul plante tropicale
 • Laboratorul resurse vegetale

Metode de cercetare

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor

 • Tehnici PCR
 • Analiza calitativă şi cantitativă a proteinelor şi enzimelor
 • Metode citologice de examinare a celulelor şi ţesuturilor
 • Biotehnologii prin culturi in vitro
 • Tehnici de cultivare a legumelor
 • Metode biofizice pentru determinarea stării fiziologice a planelor
 • Mas-spectrometrie
 • Metode de introducere şi aclimatizare a organismelor benefice
 • Metode de înmulţire şi creştere în condiţii artificiale a organismelor benefice

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 • Metode nespecifice de determinare a activităţii antiradicalice
 • Metode nespecifice de determinare a activităţii antioxidante
 • Metode specifice de determine a activităţii antioxidante
 • Metoda de cuantificare a respiraţiei indusă de substrat
 • Metoda de determinare a biomasei microbiene a solului

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

 • Metode de diagnosticare a stării sănătăţii organismului
 • Metoda cromatografie în lichide de determinare a aminoacizilor
 • Metoda fluorimetrică de determinare cantitativă a interleucinelor şi imunoglobulinelor
 • Set de metode de studiere a comportamentului la animale mici de laborator
 • Metodele fiziologice de determinare a stării funcţionale a celulelor reproductive

Institutul de Zoologie

 • Modelarea şi simularea unor procese biologice
 • Metode genetico-moleculare în identificarea faunei, sistematica şi filogenia moleculară
 • Biostatistica – utilizarea metodelor matematice la prelucrarea rezultatelor observaţiilor şi materialelor experimentale
 • Metode de evaluare a diversităţii, structurii şi funcţionării comunităţilor de animale terestre şi acvatice

Grădina Botanică (Institut)

 • Metode de evaluare a comunităţilor vegetale
 • Analiza comparativă a florei
 • Conservarea in situ a plantelor
 • Conservarea ex situ a plantelor
 • Micropropagare şi microclonare

UnAȘM

 • Tehnici PCR (SSR, SCAR, RAPD etc.)
 • Real Time PCR
 • Revers Transcripție
 • AFLP
 • Analiza calitativă şi cantitativă a proteinelor
 • Electroforeză în gel de poliacrilamidă și agaroză
 • Metode de analiză a activităţii enzimatice