Savant de talie mondială - Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La 30 aprilie 2014, a avut loc Ședința Festivă a Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa al UnAȘM, profesorului, doctor habilitat în științe biologice, directorul Institutului de Cercetare a Plantelor al Federaţiei Ruse “N. I. Vavilov”, Sankt-Petersburg, domnuluiNicolai DZIUBENCO. 
Prin decizia unanimă a Senatului din 16 decembrie 2013, pentru rezultate remarcabile în cercetarea și dezvoltarea științei, contribuția în aprofundarea cunoștințelor în domeniul științelor agricole și biologice, precum şi pentru extinderea și consolidarea relaţiilor științifice moldo-ruse, domnului profesor DZIUBENCO i-a fost decernat onorificul titlu de Doctor Honoris Causa al UnAȘM. 
La eveniment a fost prezentă conducerea Academiei de Științe a Moldovei, academicieni, directori ai Institutelor AȘM, reprezentanți ai cercurilor academice a Republicii Moldova, membrii Senatului UnAȘM, precum și doctoranzii Universității. 
Ceremonia festivă a fost prezidată de academicianul Maria DUCA, Rector al UnAŞM, care a subliniat onoarea deosebită de a-l primi în comunitatea Universităţii Academiei de Ştiinţe pe înaltul oaspete. Tradiţionalul Laudatio a fost rostit de doamna doctor în biologie, Daniela ELENCIUC, decanul Facultății Ştiinţe ale Naturii a UnAȘM.
În aplauzele celor prezenți, domnului profesor Nikolai DZIUBENCO i-au fost înmânate Diploma, mantia şi toca de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe.
La rândul său, profesorul Nicolai DZIUBENCO le-a mulţumit tuturor celor prezenţi menționând că este profund satisfăcut de posibilitatea de a vizita Chișinăul în aceste frumoase zile de primăvara, de a contribui la intensificarea colaborării științifice și de cercetare între comunitățile academice din Federația Rusă și Republica Moldova, de a populariza știința și de a participa la schimbul de cunoștințe, tehnologii și materiale experimentale. Domnul profesor a rostit Oratio gratitudinis, intitulat ,,Resursele genetice ale plantelor de cultură: trecut, prezent și viitor”.
La finalul evenimentului savanți și cercetători, reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei, au adus sincere felicitări domnului profesor DZIUBENCO și i-au urat succese și realizări frumoase în viitor. De asemenea, a fost efectuat un schimb de material semincer de floarea-soarelui și semnat un acord de colaborare care prevede, crearea laboratorului virtual a Centrului de Biologie Moleculară al UnAŞM şi Centrului de Culturi Tehnice al Institutului de Fitotehnie „N. I. Vavilov”, Sankt-Petersburg.
Ședința festivă a avut loc într-o atmosferă prietenoasă și de o deosebită cordialitate.