Implementare

Incubatorul UNIVERSCIENCE

Proiectul 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES a preconizat elaborarea unui mediu de formare antreprenorială şi inovaţională, fapt care s-a realizat prin fondarea Incubatorului educational şi inovaţional UNIVERSCIENCE, administrat de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Activităţile programate se înscriu în concepţia de dezvoltare a mediului antreprenorial în universităţi şi au drept scop formarea viitorilor specialişti în spirit antreprenorial, valorificarea potenţialului inovaţional al comunităţii academice de către mediul de afaceri, stimularea dezvoltării întreprinderilor noi (start-up) bazate pe inovare.
Realizarea acestor obiective se preconizează prin prestarea de servicii de pre-incubare către beneficiarii Incubatorului UNIVERSCIENCE selectaţi prin concurs, cum ar fi cursuri de formare continuă (life-long learning), concursuri de idei inovaţionale, dezvoltarea mediului educaţional inovativ în baza platformelor electronice şi elaborarea de materiale educaţionale tradiţionale, inclusiv manuale, care contribuie la iniţierea în antreprenoriatul inovaţional, precum şi prin prestarea de noi servicii de incubare pentru proiecte de transfer tehnologic şi cercetare ştiinţifică.