Eliberarea actelor de studii

Pentru eliberarea diplomei de licenţă/master, absolvenţii trebuie să prezinte:
- chestionarul: Evaluarea curriculum-lui de către absolvenţi
- chestionarul: Intenţia privind continuarea studiilor şi inserţia în câmpul muncii
- fişa de lichidare completată (la decanat)

 

Pentru obținerea chestionarelor vă rugăm să completați următorul formular:

Chestionarele  completate  (pe suport hârtie) se prezintă la secţia Studii şi managementul calităţii.

Actele de studii se eliberează personal titularului!

Notă: în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri autentificată la notariat. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certificatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.