Științe Umaniste

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie, Institutul de Filologie, Institutul Patrimoniului Cultural).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 19 membri.

Mihai Cimpoi

Director,
academician,
profesor universitar
 

Mariana Bagrin

Secretar ştiinţific,
doctor în filologie,
conferenţiar universitar
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

 

BAHNARU Vasile, dr.hab.
BILEŢCHI Nicolae,m.c. AȘM
BOBÂNA Gheorghe, dr.hab.
CAUNENCO Irina, dr.
CIMPOI Mihai, acad.
COJOCARU Gheorghe, dr.
COLAC Tudor, dr.
CONSTANTINOV Valentin, dr.
COROLIOV Elfrida, dr.
CVILINCOVA Elizaveta, dr.hab.
DĂNILĂ Aurelian, dr.hab.
DERGACIOV Valentin, dr.hab.
DRAGNEV Demir, m.c. AȘM
ENCIU Nicolae, dr.hab.
EŞANU Andrei, acad.
GALAICU Violina, dr.
GRATI Aliona, dr.hab.
HANGANU Aurelia, dr.hab.
 
KAŞUBA Maiadr.
LEVIŢKI Oleg,dr.hab.
LUCHIANEŢ Olga,dr.
NESTEROV Tamara, dr.
OLĂRESCU Dumitru, dr.
PASAT Valeriu, acad.
PASCARU Ana, dr.hab.
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, dr.hab.
PROCOP Svetlana, dr.
STĂVILĂ Tudor, dr.hab.
STEPANOV Veaceslav, dr.hab.
ŞLAPAC Mariana, m.c. AȘM
ŞOFRANSKI Zinovia, dr.hab.
TELNOV Nicolai, dr.
TOMA Ludmila, dr.
ŢURCANU Andrei, dr.hab.
VORNIC Vladimir, dr.
ZABOLOTNAIA Lilia, dr.

 

Laboratoare/Centre

INSTITUTUL DE ISTORIE

 • Centrul de istorie contemporană
 • Centrul de istorie medievală
 • Centrul de istorie modernă

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

 • Centrul de arheologie
 • Centrul de etnologie
 • Centrul studiul artelor

INSTITUTUL DE FILOLOGIE

 • Centrul de lingvistică
 • Centrul de literatură și folclor
 • Centrul de terminologie

Metode de cercetare

INSTITUTUL DE FILOLOGIE

 • Metode de cercetare în domeniul literaturii (metoda criticii arhetipale, metoda intertextualităţii, metoda studiului sistemic, metoda studiului structural etc.)
 • Metode şi procedee de cercetare în domeniul lingvisticii contemporane (Metoda comparativ-istorică, Metoda observaţiei, Metoda inductivă, Metoda deductivă, Metoda analizei structurale şi semantice etc.)

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

 • Structura şi elementele componente a unei cercetări ştiinţifice
 • Din teoria sistemelor: noţiunile şi principiile de bază
 • Sursologia; analiza surselor materiale (naturale); analiza tehnico-tehnologică, analiza funcţională
 • Proceduri şi metode concrete de analiză: metoda comparativă, tipologică, statistică, corelativă etc.
 • Coraportul dintre rezultatele obţinute şi interpretarea lor: opoziţia analiză–sinteză

INSTITUTUL DE ISTORIE

 • Domeniul și semnificația istoriei ca știință
 • Metodele cunoașterii științei în domeniul istoriei
 • Principiile cercetării științifice în domeniul istoriei
 • Limbajul și discursul științific în domeniul istoriei
 • Interpretarea și valorificarea rezultatelor cercetării în domeniul istoriei
 • Teoria tipologică
 • Teoria prototipului
 • Empirismul conceptual
 • Atomismul conceptual
 • Teoria rolurilor conceptuale