Științe Juridice, Politice și Sociologice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 17 membri.

Ion Guceac

membru corespondent
al AŞM,
profesor universitar

Sergiu Sprîncean

Secretar ştiinţific,
doctor în șt. politice,
conferențiar cercetător

Specialităţi

Conducători de Doctorat

 

ANIKIN Vladimir, dr. hab.
ARMEANIC Alexandru, dr.
BALAN Oleg, dr. hab.
BALMUŞ Victor, dr. hab.
BALTAG Dumitru, dr.
BANTUŞ Anatolie, dr.
BARBĂNEAGRĂ Al., dr. hab.
BĂIEŞU Aurel, dr. hab.
BENIUC Valentin, dr. hab.
BERLIBA Viorel, dr.
BÎRGĂU Mihai, dr. hab.
BLAJCO Vladimir, dr. hab.
BURIAN Alexandru, dr. hab.
BURUIANĂ Ion, dr.
CARAUŞ Victor, dr.
CĂLCHÎI Gheorghe, dr.
CEBOTARI Valentina, dr.
CIUMAC Svetlana, dr.
CHIRTOACA Natalia, dr.
CHIROŞCA Dorian, dr.
CUŞMIR Marcel, dr. hab.
CUŞNIR Valeriu, dr. hab.
DONOS Evlampie, dr.
DMITRENCO Svetlana, dr. hab.
FRUNZĂ Iurie, dr.
GRAMA Dumitru, dr.
GAMURAR Vitalie, dr.
GUCEAC Ion, mem. cor. al AŞM
GUŞTIUC Andrei, dr.
IGNATIEV Vasile, dr.
JUC Victor, dr. hab.
MALCOCI Ludmila, dr. hab.
MĂMĂLIGĂ Ilie, dr.
MANOLACHE Constantin, dr.
MARIŢ Alexandru, dr.
MOCANU Victor, dr.
MORARU Victor, dr. hab.
MORARU Victor, dr.
NAZARIA Sergiu, dr. hab.
NEGRU Teodor, dr.
POPA Victor, dr. hab.
ROMANDAŞ Nicolae, dr.
ROŞCA Alexandru, acad.
ROTARU Ilie, dr.
RUSU Vitalie, dr.
SCOBIOALĂ Diana, dr.
SMOCHINĂ Andrei, dr. hab.
SMOCHINĂ Carolina, dr.
SPĂTARU Tatiana, dr.hab.
SOSNA Boris, dr.
SUCEVEANU Natalia, dr.
TIMUŞ Andrei, mem. cor. al AŞM
VARZARI Pantelemon, dr.
VOLCINSCHI Victor, dr.

 

Laboratoare/Centre

 • Centrul cercetări strategice
 • Secţia ştiinţe politice
 • Secţia drept naţional
 • Secţia drept internaţional
 • Secţia relaţii internaţionale
 • Secţia sociologie

Metode de cercetare

 • Sociologia la etapa actuală: particularităţi şi tendinţe
 • Metode de cercetări sociologice în condiţiile economiei de piaţă
 • Teoriile sociologilor contemporani
 • Tehnologia cercetării de doctorat în teoria generală a dreptului
 • Tehnologia cercetării de doctorat în teoria generală a dreptului – public
 • Tehnologia cercetării de doctorat în teoria generală a dreptului - drept privat
 • Tehnologia cercetării de doctorat în teoria generală a dreptului - drept penal
 • Tehnologia cercetării de doctorat în teoria generală a dreptului - drept internaţional; teoria şi istoria relaţiilor internaţionale
 • Tendinţe postneclasice în cercetarea politologiei
 • Tendinţe postneoclasice în cercetarea relaţiilor internaţionale