Științe Chimice și Tehnologice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Chimie).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 15 membri.

Aculina Arîcu

Director,
doctor habilitat
în chimie,
conferențiar cercetător

Maria Cocu

Secretar ştiinţific,
doctor în chimie,
conferențiar cercetător
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

ARÎCU Aculina,  doctor habilitat
BERSUKER Isaac, academician
BULHAC Ion, doctor habilitat
COROPCEANU Eduard, doctor
DUCA Gheorghe, academician
GERU Ion, mem. cor., AȘM
GORINCIOI Natalia, doctor
KULCIȚKI Veaceslav, doctor
LUPAŞCU Tudor, mem. cor. AȘM
MACAEV Fliur, doctor habilitat
POVAR Igor, doctor habilitat
RUSU Vasile, doctor habilitat
UHGUR Nicon, doctor habilitat
VLAD Pavel, academician

Laboratoare/Centre

Centrul Chimie Fizică şi Nanocompozite
cu următoarele laboratoare:

 • Chimie bioanorganică şi nanocompozite
 • Metode fizico-chimice de cercetare şi analiză 
 • Chimie cuantică, cinetica chimică și rezonanța magnetică
 •  

Centrul Cercetare și Monitoring al Calității Apelor
cu laboratoarele:

 • Spectroscopie atomică
 • Geochimie a apelor

Laboratoare

 • Chimie coordinativă
 • Sinteza organică
 • Chimie a terpenoidelor
 • Chimie ecologică

Metode de cercetare

 • Rezonanţa magnetică şi spectroscopia laser
 • Spectroscopia IR şi UV-Vis
 • Microscopia electronică
 • Mas-spectrometria
 • Spectroscopia de rezonanţă gama
 • Porozitatea materialelor
 • Metode cromatografice de analiză