Profesori Invitați

  • 06/12/2013

    Miercuri, 12 iunie 2013, orele 10:00 în Sala Senatului a avut loc  prelegerea publică cu genericul “Lumea Plantelor medicinale de la mit la realitate”. Invitat special: directorul Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” (http://www.ccb-stejarul.ro), Piatra Neamţ, România: dr. Elvira GILLE. La eveniment au fost prezenţi studenţi, doctoranzi, colaboratori ai UnAŞM. Conducerea UnAŞM exprimă sincere mulţumiri dnei dr Elvira Gille. pentru prelegerea susţinută. Prezentare

  • 05/16/2013

    Joi, 16 mai 2013, orele 11:00 în Sala Senatului a avut loc prelegerea publică cu genericul “Învăţarea într-o lume în schimbare: formarea competenţelor”. Invitat special: reprezentant al Universităţii „Babeş Bolyai” (www.ubbcluj.ro), Cluj-Napoca, România: Conf. univ. dr. Maria Eliza DULAMĂ, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte. La eveniment au fost prezenţi studenţi, doctoranzi, colaboratori ai UnAŞM şi reprezentanţi ai...

  • 05/16/2013

    Joi, 16 mai 2013, orele 12:00 în Sala Senatului a avut loc  prelegerea publică cu genericul “Regionalizare şi Regionalism în România”. Invitat special: reprezentant al Universităţii „Babeş Bolyai”(www.ubbcluj.ro), Cluj-Napoca, România: dr. Oana-Ramona ILOVAN, Şef de lucrări, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială. La eveniment au fost prezenţi studenţi, doctoranzi, colaboratori ai UnAŞM şi reprezentanţi ai Universităţii din...

Pagini