Profesori Invitați

  • 10/09/2014

    Joi, 9 octombrie 2014, la ora  10.45, în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu genericul Semnificaţie şi înţelegere în lectură, susţinută de către  Ioan SCHEAU, dr. în filosofie, profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România. În cadrului acestui eveniment au fost discutate probleme actuale ce ţin de teoria filosofică a lecturii, practica lecturii din perspectiva teoriei comunicării, lectura - ...

  • 09/16/2014

    Marți, 16 septembrie, ora 1000, în aula 349 a avut loc prelegerea publică a profesorului Christoph JANIAK  „Metal-organic frameworks, MOFs for cycling heat transformation processes and as additives in mixed-matrix membranes for gas separation” de la University of Dusseldorf, Germania. Au fost clasificate tipurile de compuși cu carcas metal-organic, care pot fi utilizați în calitate de materiale poroase. Au fost descrise domeniile de utilizare a noilor compuși. O deosebită importanță o au...

  • 09/16/2014

    Marți, 16 septembrie, ora 1045, în aula 349 a avut loc prelegerea publică a doctorului Christian HEERING „Diversity in Coordination-Enhancing stability of MOFs with bifunctional pyrazolate-carboxylate ligand” de la University of Dusseldorf, Germania. Rezultatele expuse se bazează pe sinteza și studiul noilor compuși coordinativi în baza liganzilor bifuncționali pirazolat-carboxilici. A fost studiat procesul de coordinare prin prisma competiției diferitor grupe funcționale. În dependență de...

Pagini