Workshop-ul „ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI BUSINESS”.

La 3 martie 2017, în incinta Sălii polivalente din campusul universitar al UnAŞM, a avut loc workshop-ul „ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI BUSINESS” la care au participat reprezentanţi ai universităţilor (acad. Maria DUCA, rector UnAŞM; dr Tatiana Potîng, prorector, UnAŞM; dr Efim Chilari, prorector UnAŞM; dr Eduard Coropceanu, rector UST), instituţiilor AŞM (m.c. Tudor Lupaşcu, director IC al AŞM; dr hab., Mihai Ciobanu, cerc. şt.pr. II; dr, Roman Chircă, director AITT) şi ai businessului (L. Dănilă, director SRL Agrochim Megadal, D.Josan, director SRL Diavex, M. Bortă, director general S.A. Viorica Cosmetic, Ion Ţurcan, director vânzări S.A. Viorica Cosmetic; V.Drozdov, director SRL Farmcom; S. Buzhor, director SRL Uispac; S. Polişciuc, vice director SRL BTEST&CO). Invitat special a fost prof. Victor Mukhin, şeful Laboratorului Cărbuni Activi, Join Stoct Company „ENPO” Neorganica.

La concursul propunerilor ideilor inovative cu caracter aplicativ ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători s-au implicat concurenţi din UnAŞM, IC al AŞM şi USM. Învingătorii concursului au fost Crina Şmigon, (UnAȘM) locul I, Constantin Loşmanshii, (UnAȘM) locul II și Valeriana Vîrlan, (USM) locul III, care s-au învrednicit de bursa de excelență „In memoriam Mircea CIUHRII”. Totodată dosarele învingătorilor vor fi înaintate la concursul proiectelor inovaţionale organizate de AITT a AŞM.