Workshop-ul „Îmbunătăţirea modului de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode spectrometrice semicantitative multielement”

La 12 iunie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, Departamentul Chimie, Matematică și Informatică a organizat  workshop-ul Îmbunătăţirea modului de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode spectrometrice semicantitative multielement”. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului bilateral moldo-român 02/ro cu aceeași denumire au servit ca bază pentru instruirea tinerilor studenți, masteranzi, doctoranzi ai USDC și colaboratori ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Prorectorul pentru relații internaționale dr. Efim Chilari și decanul Facultății Științe Exacte dr., conf. univ. Aliona Mereuța au salutat participanții la eveniment și au mulțumit oaspeților din Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, Cluj-Napoca, România dr. Claudiu Tanaselia, dr. Erika Levei, dr. Dordai Marius Lucian pentru prezență și discursurile pregătite pentru instruire în domeniul metodelor spectrometrice și utilizărilor acestora în diverse domenii. Rezultate științifice și informații în domeniul metodelor spectrometrice au prezentat și șef laborator Tatiana Mitina, Laboratorul Chimia Apelor, Institutul de Chimie, doctoranda Elena Culîghin, Laboratorul Monitoring al Calității Mediului, Institutul de Chimie și cerc. șt. Elena Jardan, Agenția Națională de Sănătate Publică. Evenimentul a fost moderat de dr. Natalia Velișco și dr. Aliona Mereuța. După prezentări au urmat discuții și întrebări privind esența metodelor de analiză ICP – MS și AAS și utilizarea acestora în evaluarea calității apelor de suprafață și poluării mediului cu metale; estimarea igienică a plumbului în factorii de mediu și unele aplicații neconvenționale de determinare a metalelor în sânge, meteoriți, etc. Celor prezenți la workshop (în jur de 50 de participanți) li s-au înmânat cetificate de participare.