Workshop cu genericul ”Tineretul pentru un viitor mai curat”

În cadrul cooperării bilaterale a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea de Stat de Inginerii tehnologice din Voronej, Rusia, luni 22 aprilie 2013 s-a desfăşurat un workshop cu genericul”Tineretul pentru un viitor mai curat”. La eveniment au participat un grup de 22 de studenţi din Voronej însoţiţi de decanul Facultăţii de Economie a Universităţii de Stat de Inginerii tehnologice din Voronej – prof.univ. dr. Rodionova Natalia şi Directorul Institutului Relaţii Internaţionale din Voronej – Ciciric Eugen. De asemenea, la workshop au  fost prezenţi studenţi, masteranzi şi colaboratori ai UnAŞM.
Scopul întrunirii a constat în schimbul de experienţă, promovarea colaborării precum şi analiza posibilităţilor de atragere a tinerilor în cercetare. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate câteva rapoarte, care au informat auditoriul despre principalele direcţii de cercetare ale universităţilor. Colegii din Voronej au rămas încântaţi de modul de organizare a procesului de instruire prin cercetare, de dotarea laboratoarelor cu utilaj modern şi a sălilor de curs cu echipamentul necesar desfăşurării lecţiilor într-un mod interactiv.