Work-shopul ,,Științele vieții în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

În data de 23 noiembrie 2018 sub egida Facultății de Științe ale Naturii și a Departamentului Științe biologice și geonomice din cadrul Universității De Stat „Dimitrie Cantemir” şi-a desfășurat lucrările Work-shopul ,,Științele vieții în dialogul generațiilor:conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”.
Work-shopul a fost organizat de profesorii Facultății de Științe ale Naturii și a Departamentului Științe biologice și geonomice: dr., conf. univ. Daniela Elenciuc, decanul Facultății de Științe ale Naturii, dr., conf. univ., Ilie Boian, șeful Departamentului Științe biologice și geonomice, dr. hab.,conf.univ. Ștefan Manic, dr., lector univ. Rodion Domenco, lector univ. Adelina Revenco, lector univ. Lidia Dencicov.
Evenimentul a întrunit peste 30 de persoane din mediul academic, universitar și de afaceri. Au fost prezenți la această întrunire profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi de la USDC, colaboratori ai instituțiilor academice, profesori de biologie și geografie de la liceele din Chișinău și suburbii.  De asemenea, la acest Work-shop au participat angajatori din mediul de afaceri. La deschiderea lucrărilor Work-shopului au luat parte dr.,conf.univ. Angela Port, prorector, dna dr.,conf.univ. Daniela Elenciuc, decanul Facultății de Științe ale Naturii, dr, hab., conf.univ. Ștefan Manic, lector univ. Lidia Dencicov, care în cuvântul lor de salut au menționat importanța și utilitatea organizării unor asemenea evenimente pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori de liceu. Totodată, dna prorector a adus mulțumiri participanților veniți la acest important eveniment.
Programul Work-Shopului a inclus un șir de prezentări interesante pentru participanți: 
1. DENCICOV Lidia, lector, Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”. Metoda științifică de cercetare în cadrul orelor de biologie.
2. ILIEȘ Ion, șef Centru Seismologie Experementală , Institutul de Geologie și Seismologie, MECC. Datele seismice – patrimoniul tehnologic vital pentru infrastructura Republicii Moldova.
3. ROTARI Ion, șef laborator - EYE Biomed Group. Metode și mijloace moderne în biologia moleculară.
4. PÎNZARI Pavel, dr., conf. cerc. Grădina Botanică (Institut). Specii noi în flora Republicii Moldova.
5. TABĂRĂ Olesea, drd. Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”. Metode de obținere și testare a organismelor modificate genetic.
6. MANIC Ștefan, dr.hab., conf.cerc. Grădina Botanică (Institut). Studiul ciupercilor în Republica Moldova (Ghid de ciuperci din R.M.).
Pe marginea prezentărilor au avut loc discuții cu întrebări și răspunsuri despre oportunitățile tineretului studios de a participa activ în activitatea domeniilor descrise de către prezentatori.

Daniela Elenciuc, dr.,conf.univ.
Ilie Boian, dr.,conf.univ.